Akustikk

Lydforhold er en av de viktigste rammebetingelsene for å kunne drive på med musikk. Alle musikkgrupper og ensembler trenger tilpassede lokaler, ikke minst der akustikken er ivaretatt. Trøndelag musikkråd tilbyr akustisk lydmåling og kartlegging av alle typer rom som blir brukt til musikkformål.

Hvorfor måle akustikken

Forskjellig musikk krever ulike lydforhold - et perfekt øverom for rockeband vil eksempelvis fungere dårlig for et kor eller et symfoniorkester. Vi måler akustikk ut fra Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål, med henvisninger til Norsk standard NS8175. Denne beskriver og forklarer blant annet bruksområder, romvolum, krav til etterklangstid for forskjellige typer musikalsk gruppeaktivitet, samt maksgrenser for bakgrunnsstøy fra f.eks. ventilasjon. I etterkant av målingene utarbeider vi en standardisert målerapport som beskriver rommets akustikk, inkludert bilder og forskjellig måledata.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om akustikk og lydmålinger: trondelag@musikk.no

Bilde Akustikkutstyr

Søke støtte

Kanskje din kommune kan tilby støtte til målinger? På kulturrom.no kan man søke om støtte til målinger. Sjekk også med din organisasjon, f.eks Norges Musikkorps Forbund, Korpsnett Norge, Norsk Sangerforum, Norges Korforbund eller andre.