Om oss


Trøndelag musikkråd er paraplyorganisasjonen for det frivillige musikklivet i Trøndelag. Vi er både interesseorganisasjon og studieforbund for medlemsorganisasjonene og deres lag i Trøndelag. I tillegg har vi prosjekter og aktiviteter som omfatter musikklivet generelt, som kurs/musikkopplæring for ungdom og voksne, akustikkmåling av lokaler til musikkformål og utleie av øvingslokaler for band. Vi er også kontaktledd for støtteordningene Voksenopplæring, Komp og Frifond musikk.