Lokale musikkråd

Stjørdal musikkråd

Trondheim kulturnettverk

Midtre Gauldal musikkråd

Malvik Kulturråd

Indre Fosen musikk- og teaterråd

Skaun musikkråd

Tydal musikkråd

Ørland musikkråd

Bjugn musikkråd

Oppdal kulturråd

Klæbu kulturråd

Selbu musikkråd

De lokale musikkrådene har forankring i de lokale lagene, og arbeider ut ifra lokale behov

- for bedre samordning av arrangementer og aktiviteter

- for bedre tilskudd fra det offentlige

- for bedre lokaler til øving og konserter

- noen steder er de også konsert- og kursarrangører

- i noen kommuner er rådene utvidet til kulturråd

Mer info om lokale musikkråd