Organisasjon og årsmøter

Årsmøte i Trøndelag musikkråd 2020 er utsatt til siste del av september. Innkalling vil bli sendt ut ihht vedtektene når ny dato er satt.

Årsmøter: Når vedtektene må vike