Musikklokaler og lyd

Gode lokaler er en forutsetning for å kunne drive god lokal musikkaktivitet. Alle musikklag trenger tilpassede lokaler, ikke minst der akustikken er ivaretatt. Trøndelag musikkråd tilbyr akustikkmålinger av lokaler til musikkformål. Vi har også øvelokaler for band til leie på Dora og Tempe.