Nyheter  Onsdag 18. september 2019

UNG KLASSISK inviterer til audition til musikkonkurransen som utgjør en sentral del av festivalen som arrangeres
11. til 14. mars 2020.
Målgruppen er musikkutøvende ungdom i alderen 8-25 år.
Konkurransen er åpen for utøvere bosatt i Agderfylkene, musikkstudenter på UiA, eller musikkstudenter fra Agderfylkene som studerer andre steder.

Audition er lagt til:
Lørdag 11. januar 2020 fra kl. 09:00 til ca. kl. 16:30 på Dahlske videregående skole i Grimstad

Påmeldingsfrist: Fredag 29. november 2019

Konkurranseregler og påmeldingsinfo:

Klasseinndeling:

• Klasse 1: 8 – 11 år
• Klasse 2: 12 – 15 år (til og med 10.klasse)
• Klasse 3: 16 – 19 år (elever i videregående skole)
• Klasse 4: 19 – 25 år (musikkstudenter i høyere utdanning)

1. Det legges vekt på tekniske og musikalske ferdigheter, samt formidlingsevne. Juryen vurderer også prestasjonene opp mot alder. Hver kandidat vil få en kortfattet skriftlig vurdering etter audition.

2. Alle strykere, blåsere og sangere anbefales å spille med akkompagnatør både på audition og i finalen. Kandidatene må stille med egen akkompagnatør på audition og bør oppgi navnet i søknadsskjema. På finalen vil Ung klassisk engasjere en felles akkompagnatør for de som trenger/ønsker det. Men ønsker du å bruke din egen akkompagnatør er det i orden.

3. Pass på å velge musikk som ikke overstiger spilletiden som er oppgitt nedenfor. Du får nemlig samme spilletid på finale som audition, og da er det viktig at du rekker å spille hele stykket. Du kan f.eks. velge å spille en sats fra et lengre verk. Sangere har ofte kortere stykker og rekker normalt å framføre 2 sanger innenfor angitt tid, - det er også i orden.

Spilletid på audition (og finale):

Klasse 1: 8 – 11 år 3 - 4 minutter
Klasse 2: 12 – 15 år 4 – 5 minutter
Klasse 3: 16 – 19 år 5 – 8 minutter
Klasse 4: 19 – 25 år 8 – 10 minutter

Juryen er vanligvis den samme på audition som i finalen og består av:

1 representant fra Kristiansand Symfoniorkester
1 representant fra Risør kammermusikkfest
1 representant fra Universitetet i Agder, klassisk linje
1 representant fra kulturskoler/distriktsmusikere (primært en utenfra regionen)
1 representant oppnevnt av Ung klassisk

Priser:

Det deles ut pengepriser og premier i alle 4 klasser. I tillegg blir en eller flere finalister utpekt av juryen som vinner(e) av Kristiansand Symfoniorkesters solistpris(er) som innebærer at vinnerne får solistoppdrag med orkesteret på neste Ung klassisk-festival. Alle finalister i de to eldtse klassene får også spandert festivalpass på Risør kammermusikkfest juni 2020.

Finalekonserten arrangeres som åpen konsert lørdag 14.mars i Arendal Kulturhus.

Påmeldingsskjema finner du nedenfor