Ansatte

I Agder musikkråd er vi tre ansatte fordelt på 2,35 årsverk.

 • Inger Haugan Aasland Foto Mona Hauglid 2

  Inger Haugan Aasland

  Daglig leder

  Inger har musikkpedagogikk, formidling og administrasjon som formell faglig bakgrunn. Hun har arbeidet som klaverpedagog, musikklærer, kulturarbeider m.m. og er fortsatt utøvende musiker i det lokale musikkliv. I musikkrådet arbeider hun med administrative oppgaver såvel som musikkfaglig prosjektledelse. Informasjon, faglig rådgivning, økonomi, forvaltning og politisk arbeid er også sentrale oppgaver for daglig leder.

  inger.aasland@musikk.no

  37005548

  90599251

 • Nyvoll

  Øyvind Nyvoll

  Seniorrådgiver

  Øyvind er utdannet gitarist fra Norges musikkhøgskole og har også studert pedagogikk og kulturadministrasjon. Han er aktiv innen samtidsmusikk og som bandmusiker. I musikkrådet jobber han blant annet med forvaltning, akustikkmålinger, rådgivning, politisk arbeid og prosjektledelse.

 • Vidar Kristensen

  Vidar Kristensen

  Fagkonsulent

  Vidar er utdannet som komponist og som musikkpedagog med klaver som hovedinstrument. Han jobber deltid hos oss i 35 % stilling som fagkonsulent med hovedansvar for voksenopplæring, festivalen Ung klassisk, programmering av turnévirksomhet og øvrig forefallende oppgaver ved kontoret. For øvrig jobber han i Arendal kulturskole, som sekretær i Arendal musikkråd og som komponist. Flere av Vidars komposisjoner har vært framført på musikkrådets årlige samtidsturnéer.

  vidar.kristensen@musikk.no

  37 00 55 48 - mobiltlf. 905 67978