Ansatte

I Agder musikkråd er vi tre ansatte fordelt på 2,35 årsverk.

 • Inger Haugan Aasland Foto Mona Hauglid 2

  Inger Haugan Aasland

  Daglig leder

  Inger har musikkpedagogikk, formidling og administrasjon som formell faglig bakgrunn. Hun har arbeidet som klaverpedagog, musikklærer, kulturarbeider m.m. og er fortsatt utøvende musiker i det lokale musikkliv. I musikkrådet arbeider hun med administrative oppgaver såvel som musikkfaglig prosjektledelse. Informasjon, faglig rådgivning, økonomi, forvaltning og politisk arbeid er også sentrale oppgaver for daglig leder. Hun leder også sekretariatssamarbeidet med Sørnorsk jazzsenter.

  inger.aasland@musikk.no

  37005548

  90599251

 • Nyvoll

  Øyvind Nyvoll

  Seniorrådgiver

  Øyvind er utdannet gitarist fra Norges musikkhøgskole og har også studert pedagogikk og kulturadministrasjon. Han er aktiv innen samtidsmusikk og som bandmusiker. I musikkrådet jobber han blant annet med forvaltning, akustikkmålinger, rådgivning, politisk arbeid og prosjektledelse.

 • Vidar Kristensen

  Vidar Kristensen

  Fagkonsulent

  Vidar er utdannet som komponist og som musikkpedagog med klaver som hovedinstrument. Han jobber deltid hos oss i 35 % stilling som fagkonsulent med hovedansvar for voksenopplæring, festivalen Ung klassisk, programmering av turnévirksomhet og øvrig forefallende oppgaver ved kontoret. For øvrig jobber han i Arendal kulturskole, som sekretær i Arendal musikkråd og som komponist. Flere av Vidars komposisjoner har vært framført på musikkrådets årslige samtidsturnéer.

  vidar.kristensen@musikk.no

  37 00 55 48 - direktenr. 37 00 55 45 - mobiltlf. 905 67978