Agder fylkeskommune - Tilskudd til kulturtiltak

Agder fylkeskommune gir hvert år økonomisk støtte til arbeidet med kultur, idrett og frivillighet i fylket. Formålet med tilskuddet er å fremme et aktivt og variert kulturliv. Søknadsfrist er 10. februar.