Tilskudd til musikkopplæring og øvelser (VO)

Fra i år skal det søkes tilskudd til kurs/seminar og øving via vår nye tilskuddsportal. Reglene er litt endret i år, nå kreves det minimum 4 deltakere (evt. lærer teller med), mens krav til timetall er redusert til 4 timer per kurs. Ikke glem å søke før første kurs/øvingsdag! Vi bistår medlemmene i søknads- og rapportprosessen, så ta kontakt om du trenger hjelp!

Tilskuddsportalen finner du her

Alle medlemslag i våre medlemsorganisasjoner kan søke om tilskudd til sin opplæring (øvelser, kurs, seminarer).
En oversikt over hvilke organisasjoner som er medlemmer i Musikkens studieforbund ligger her.

De formelle kravene til opplæring som skal motta tilskudd fra oss er:

1. Minimum fire deltakere (inkludert lærer/instruktør/musikalsk leder) med minimum 75% fremmøte

2. Deltakerne skal være minimum 14 år eller fylle 14 år i løpet av inneværende kalenderår

3. Minimum fire timers varighet.

4. Godkjent studieplan - valgt fra vår studieplankatalog før oppstart.

I 2021 er tilskuddssatsen kr 105 per time med lærer, og inntil kr 45 per time uten lærer. Tilskudd søker dere ved å logge inn i vår tilskuddsportal.

Trenger du hjelp kan du sjekke veiledningssidene til Musikkens studieforbund som du finner her: Veiledning - ny portal – Musikkens studieforbund eller kontakte oss agder@musikk.no.


Tilretteleggingstilskudd

Lag med deltakere som har behov for tilrettelegging kan søke tilretteleggingstilskudd. Vi anbefaler at du tar direkte kontakt med fylkesmusikkrådet i ditt fylke dersom dere ønsker å søke.

Prioriterte emner

Musikkens studieforbund har enkelte emneområder som kan gis høyere tilskudd. Les mer om de prioriterte emnene her.

Tilskudd til landsomfattende kurs - er åpen for søknader nå og fram til frist 1. mars.
Det er kun våre nasjonale medlemsorganisasjoner som kan søke på Tilskudd til landsomfattende kurs. For å få tilskudd må kurs være planlagt for deltakere fra flere deler av landet og arrangeres av en nasjonal medlemsorganisasjon, eller deres regionledd.

Mer informasjon finner du hos Musikkens studieforbund