Tilskudd til voksenopplæring

Lag og grupper som er medlem av en medlemsorganisasjon av Musikkens studieforbund, kan få tilskudd til voksenopplæring i musikk.Aktiviteten kan være organisert opplæring i for eksempel band, kor, korps, orkester, gruppeopplæring, instruksjon og spesielle opplæringstiltak.

Deltakerne må være over 14 år, opplæringen må gå over minimum 8 timer og minst tre av deltakerne må ha oppmøte på minst 75%. Det blir gitt inntil kr 100/t for lærer (f.eks. dirigent), og inntil kr 40/t eksempelvis band uten lærer.

Ordningen administreres av Musikkens studieforbund.

Agder musikkråd bistår våre medlemmer i søknadsprosessen.