Tilskudd til musikkopplæring og øvelser

Fra i år skal det søkes tilskudd til kurs/seminar og øving via vår nye tilskuddsportal. Reglene er litt endret i år, nå kreves det minimum 4 deltakere *) (evt. lærer teller med), mens krav til timetall er redusert til 4 timer per kurs. Ikke glem å søke før første kurs/øvingsdag! Vi bistår medlemmene i søknads- og rapportprosessen, så ta kontakt om du trenger hjelp!

*) Trioer kan selvsagt være 3 deltakere, - det finnes egne studieplaner for trioer.

Tilskuddsportalen finner du her

Alle medlemslag i våre medlemsorganisasjoner kan søke om tilskudd til sin opplæring (øvelser, kurs, seminarer).
En oversikt over hvilke organisasjoner som er medlemmer i Musikkens studieforbund ligger her.

De formelle kravene til opplæring som skal motta tilskudd fra oss er:

1. Minimum fire deltakere (inkludert lærer/instruktør/musikalsk leder) med minimum 75% fremmøte

2. Deltakerne skal være minimum 14 år eller fylle 14 år i løpet av inneværende kalenderår

3. Minimum fire timers varighet.

4. Godkjent studieplan - valgt fra vår studieplankatalog før oppstart.

I 2021 er tilskuddssatsen kr 105 per time med lærer, og inntil kr 45 per time uten lærer. Tilskudd søker dere ved å logge inn i vår tilskuddsportal.

Trenger du hjelp kan du sjekke veiledningssidene til Musikkens studieforbund som du finner her: Veiledning - ny portal – Musikkens studieforbund eller kontakte oss agder@musikk.no.


Tilretteleggingstilskudd

Lag med deltakere som har behov for tilrettelegging kan søke tilretteleggingstilskudd. Vi anbefaler at du tar direkte kontakt med fylkesmusikkrådet i ditt fylke dersom dere ønsker å søke.

Prioriterte emner

Musikkens studieforbund har enkelte emneområder som kan gis høyere tilskudd. Les mer om de prioriterte emnene her.

Tilskudd til landsomfattende kurs
Det er kun våre nasjonale medlemsorganisasjoner som kan søke på Tilskudd til landsomfattende kurs. For å få tilskudd må kurs være planlagt for deltakere fra flere deler av landet og arrangeres av en nasjonal medlemsorganisasjon, eller deres regionledd.

Mer informasjon finner du hos Musikkens studieforbund