Tilskudd til musikkopplæring og øvelser

Søknader om tilskudd til kurs/seminar og øving må sendes i søknadsportalen til Musikkens studieforbund. Vi hjelper medlemmene i søknads- og rapportprosessen, så ta kontakt om du trenger hjelp!
Tilskuddssatsene er kr 120,- pr time med lærer og kr 50,- pr time uten lærer. Søknad skal sendes før første kurs/øvingsdag.
Du finner masse nyttig informasjon på veiledningssiden: Opplæringstilskudd – Musikkens studieforbund

Sparegris musikk