Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med. Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til agder(a)musikk.no

Voksenopplæringstilskudd (VO)

Fra våre søkere innhenter vi navn, postnummer, telefonnummer, fødselsår og e-postadresse til kontaktpersonen. Disse opplysningen er grunnlag for å gi tilgang til det databaserte programmet som brukes for å kunne motta Voksenopplæringstilskudd. Vårt sentralledd, Musikkens studieforbund, samt Voksenopplæringsforbundet (VOFO) som eier det databaserte programmet, er videre ansvarlig for databasen der våre søkere legger inn navn og deltakere på VO-kurs. Vi ber søkere være bevisste på hva som legges inn, og samtidig være klar over at det kreves godkjenning fra deltakerne før personopplysninger kan registreres. Persondata kursansvarlig selv registrerer inn i de ulike kursene, vil bli oppbevart i ti år jfr. Voksenopplæringsloven.

Informasjon

Når laget søker voksenopplæringstilskudd gjennom Agder musikkråd, vil vi lagre e-postadressen til kontaktpersonen, slik at vi kan sende ut viktig informasjon om ordningen. Denne lagres lokalt hos oss, og deles aldri med andre. E-postadressen slettes når du gir beskjed om at du ikke lenger er kontaktperson. Alle felles e-poster inneholder informasjon om hvordan du kan melde deg av utsendingene.

Påmelding til arrangementer, møter og kurs

Gjennom våre nettsider er det mulig å melde seg på ulike arrangementer, kurs o.l.. I forbindelse med dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilrettelegging. Disse opplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementene. Personopplysningene blir slettet etter endt arrangement. For arrangement som mottar offentlig tilskudd (f.eks. VO-tilskudd, tilskudd fra Norsk kulturråd o.l.), kan nødvendige personopplysninger bli delt med bevilgende myndighet.

E-post

Når du sender e-post til Agder musikkråd, bør du huske på at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du må derfor aldri sende sensitivt innhold pr. e-post. Om vi mottar en slik e-post, vil vi notere det som er relevant for vår saksbehandling, og deretter slette den.

Nettside

Nettstedet vårt bruker ikke informasjonskapsler. Hovedansvarlig for sikkerhet på vår nettside og vårt e-postsystem er Norsk Musikkråd/Musikkens studieforbund.

Oppdatert juni 2020