Akustikk i musikklokaler

Lokaler som er egnet til musikkaktivitet er viktig både for
det musikalske resultatet, trivsel og hørsel!
Agder musikkråd har musikklokaler som en av sine prioriterte oppgaver
- og vi kan hjelpe de som trenger bistand!
Nå kan du også søke tilskudd fra Kulturrom til å få gjort målinger.

Musikklokaler og lyd

Det starter i øvingslokalet. Her dannes grunnlaget for gode konsertopplevelser, store hitlåter og livsvarig musikkjærlighet. Over 500 000 personer øver musikk hver uke i 10 000 lokaler over hele Norge. Mindre enn tusen av disse lokalene kan betraktes som gode eller egnet til musikkformål. Musikkorps, kor, orkester og band øver timevis hver uke i lokaler som hemmer god kvalitet og trivsel. Det må vi gjøre noe med!

Agder musikkråd har utstyr som blant annet kan måle etterklang og bakgrunnsstøy, og utarbeide målerapporter som er beskrivende, og gir en detaljert diagnose av hver sal eller hvert øverom. Det gir et godt utgangspunkt for å si hva rommene egner seg til, og eventuelt hva som må utbedres. Ta kontakt om vi skal måle ditt lokale!

Akustikkmålinger

Agder musikkråd er med i et nasjonalt prosjekt som går ut på å måle akustikken i rom som benyttes til musikkutøvelse og utarbeide rapporter som setter resultatene opp mot NS 8178. NS8178 er en norsk standard for akustikk i rom som benyttes til musikkutøvelse og har kommet i stand som et spleiselag med blant annet NMR, MSF og Creo. Målsettingen er blant annet å få en oversikt over musikklokaler i Norge, og bidra til å utbedre lokaler som ikke er tilfredsstillende til musikkformål. I 2021 kom det dessuten en internasjonal standard for øvingslokaler noe som kan krediteres det omfattende og mangeårige arbeid med akustikk og lokaler i Norsk musikkråd.

Per i dag er kun mellom 15 og 20% av musikklokalene egnet til bruken.

Under pandemien måtte vi innstille mye av arbeidet med akustikkmålinger, men nå er vi i gang igjen og har målt flere lokaler i fylket.

Kommuner som ønsker å få målt lokaler som benyttes av musikklivet kan bare ta kontakt, - vi tar gjerne flere oppdrag.

Vi anbefaler alle som er opptatt av bedre musikklokaler å besøke ressursnettstedet Musikklokaler som har mange gode og konkrete tips og dokumentasjon om gode øvings- og framføringslokaler: Kunnskap og veiledning om initiering, etablering, utbedring og drift av musikklokaler – Musikklokaler

Aku utstyr