Medlemsorganisasjoner

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har til sammen 43 landsomfattende medlemsorganisasjoner med omlag 300 000 medlemmer. Musikkrådet er med andre ord en betydelig aktør i norsk kulturliv. De fleste av de landsomfattende medlemsorganisasjonene har medlemmer og medlemslag i Agder, og er medlemmer i Agder musikkråd.

Agder musikkråd har i tillegg noen regionale medlemmer:
Risøy folkehøgskole og Musikklinja på Dahlske vg. skole (sistenevnte er assosiert medlem). I tillegg har vi fire lokale musikkråd: Arendal musikkråd, Mandal musikkåd, Farsund musikkråd og Søgne musikkråd. Det er en målsetting å stimulere og bistå til etablering av lokale musikkråd i flere kommuner. De er viktige knutepunkter for kommunene og for oss.

Du vil finne oversikt over samtlige landsomfattende medlemmer med kontaktinfo under vedlagte lenke. Medlemsorganisasjoner