Medlemsorganisasjoner

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har 35 landsomfattende medlemsorganisasjoner med omlag 300 000 medlemmer. Musikkrådet er med andre ord en betydelig aktør i norsk kulturliv. De fleste av de landsomfattende medlemsorganisasjonene har medlemmer og medlemslag i Aust-Agder, og er medlemmer i Aust-Agder musikkråd.
Aust-Agder musikkråd har i tillegg noen lokale medlemmer: Arendal musikkråd, Risøy folkehøgskole og Musikklinja på Dahlske vg. skole (sistenevnte er assosiert medlem).
Du vil finne oversikt over samtlige landsomfattende medlemmer med kontaktinfo under vedlagte lenke. Medlemsorganisasjoner