Om oss

Musikkliv i vekst – musikkglede for alle

Musikklivet består av mange aktører: Frivillige, offentlige, amatører og profesjonelle bidrar til å skape opplevelser i store og små lokalsamfunn over hele landet. Vi jobber for at flere skal få oppleve musikk og at de som utøver og fremfører musikk skal få muligheten til å utvikle seg.

Agder musikkråd, som er fylkesledd av Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF), springer ut av det brede, folkelige musikklivet. Vi mener det organiserte musikklivet er en forutsetning for et vitalt og fremtidsrettet musikkliv. Organisasjonslivet skaper medvirkning og deltakelse. Musikklivet bidrar til å fremme forståelse mellom mennesker som ellers ikke ville hatt kontakt.

Musikkrådet og studieforbundet har til sammen 43 landsomfattende medlemsorganisasjoner med ca. 300.000 medlemmer. De representerer:

  • 1700 korps
  • 2200 kor
  • 220 orkestre (strykere og symfoni)
  • 8 mandolin- og balalaikaorkestre
  • 115 storband
  • 200 trekkspillklubber
  • 170 spelemannslag
  • 125 tilrettelagte grupper
  • 500 konsertarrangører innen rock, blues, viser, jazz og klassisk musikk
  • 1170 band og grupper tilsluttet AKKS og BandOrg

I tillegg finnes det mange kulturskoleorkestre og mange små vokalgrupper. Videre er det en rekke engasjerte kultur- og musikksjeler som blant annet er tilsluttet organisasjoner som FONOKO, EVTA og Creo.
At musikklivet engasjerer, både utøvere, arrangører og publikum, er det ingen tvil om. Musikkaktivitet og musikkopplevelse er noe som angår de fleste. Musikk er et universelt språk som gir fellesskap, overkommer språkhindringer, forener generasjoner, og skaper livskvalitet.

Handlingsplan Årsmeldinger

Bidragsytere2