Om oss

Agder musikkråd fremmer musikalsk aktivitet ved


Å støtte utøvere, grupper og lag økonomisk
Å arbeide kulturpolitisk
Å lage ny musikkprosjekter
Å stimulere til opplæring
Å tilby fagkompetanse

Handlingsplan Årsmeldinger