Aktivitetsmidler for barn og unge

Agder musikkråd fordeler fylkeskommunale aktivitetsmidler for barn og ungdom opp til og med 26 år. Vi har 4 søknadsfrister: 1. februar, 1. mai, 1.september og 1. november (sistnevnte gjelder tiltak påfølgende år). Retningslinjer finner du nedenfor, og søknadsskjema finner du under retningslinjene.
De som får tilsagn om støtte må sørge for at det framgår av informasjonsmateriell, program, plakat etc. at tiltaket er støttet av Agder musikkråd. Vår logo kan fås ved henvendelse til oss.

Bilde retningslinjer 2022

Søknadsskjema

Søknadsskjema

Budsjett for tiltaket med oppstilling av alle inntekter og utgifter. Mottar dere eller søkes det midler fra andre instanser skal dette være med i inntektsbudsjettet. Last opp som PDF-fil.

Her kan du legge ved annen aktuell informasjon om tiltaket f.eks. utfyllende prosjektbeskrivelse. Last opp som PDF-fil

Personvernerklæring Jeg har lest Agder musikkråds personvernerklæing og gir samtykke til å bruke mine søknadsopplysninger i saksbehandlingen av søknadene og til rapport for tilskudd er levert og godkjent.