Aktivitetsmidler for barn og unge

Retningslinjer for tildeling av aktivitetsmidler til barn og unge.
Søknadsskjema finner du nedenfor retningslinjene.

AKTMID retningslinjer revidert forslag 2021 mars

Søknadsskjema

Søknadsskjema

Budsjett for tiltaket med oppstilling av alle inntekter og utgifter. Mottar dere eller søkes det midler fra andre instanser skal dette være med i inntektsbudsjettet. Last opp som PDF-fil.

Her kan du legge ved annen aktuell informasjon om tiltaket f.eks. utfyllende prosjektbeskrivelse

Personvernerklæring Jeg har lest Agder musikkråds personvernerklæing og gir samtykke til å bruke mine søknadsopplysninger i saksbehandlingen av søknadene og til rapport for tilskudd er levert og godkjent.