Aktivitetsmidler for barn og unge

Nytt i 2022: Fra i år blir det 4 søknadsfrister for aktivitetsmidler for barn og unge: 1. februar, 1. mai, 1.september og 1. november (sistnevnte gjelder tiltak påfølgende år).
Retningslinjer finner du nedenfor, og søknadsskjema finner du nedenfor retningslinjene.

Bilde retningslinjer 2022

Søknadsskjema

Søknadsskjema

Budsjett for tiltaket med oppstilling av alle inntekter og utgifter. Mottar dere eller søkes det midler fra andre instanser skal dette være med i inntektsbudsjettet. Last opp som PDF-fil.

Her kan du legge ved annen aktuell informasjon om tiltaket f.eks. utfyllende prosjektbeskrivelse. Last opp som PDF-fil

Personvernerklæring Jeg har lest Agder musikkråds personvernerklæing og gir samtykke til å bruke mine søknadsopplysninger i saksbehandlingen av søknadene og til rapport for tilskudd er levert og godkjent.