Lokale musikkråd

Pr. i dag har vi lokale musikkråd i følgende kommuner: Arendal, Lindesnes, Søgne og Farsund
Musikkrådet arbeider med å få etablert flere lokale råd i perioden som kommer, og har satt av stimuleringsmidler til dette.