Styre og komitéer

Styret og øvrige tillitsvalgte 2021 - 2022

Styreleder:
Per Qvarnstrøm - repr. Norges Musikkorps Forbund Sør

Nestleder:
Torunn Charlotte Nyberg - repr. Folkeakademiet i Valle/ Folkeakademiet Agder

Styremedlemmer:
Torgeir T. Fiane - repr. Creo
Anette Bylund -repr. AKKS Kristinansand
Tor Morten Halvorsen - repr. Agder og Telemark Kirkesangforbund, Creo
Dag Ernst - repr. Musikkens Venner/Klassisk

Varamedlemmer:
Tove Linda Høgstøl - repr. NKA – Norske konsertarrangører
Dag G. Aasland - repr. Agder kammerorkester og NASOL

Valgkomite:
Leder: Ole-Bjørn Gullbring - repr. Norske Trekkspilleres Landsforbund Agder
Nestleder: Hans Lund - repr. Agder Symfoniorkester - NASOL

Medlemmer:
Martin Aanonsen - repr. Sørnorsk jazzsenter/ Risør jazzklubb

Varamedlem valgkomite:
Stian Brødsjø - repr. Bandorg
Inger Hommefoss - repr. Gjerstad storband/ Sørnorsk jazzsenter