Styre og komitéer

Styret og øvrige tillitsvalgte 2020

Styreleder:
Per Qvarnstrøm - repr. Norges Musikkorps Forbund Sør

Nestleder:
Torunn Charlotte Nyberg - repr. Folkeakademiet i Valle/ Folkeakademiet Agder

Styremedlemmer:
Torgeir T. Fiane - repr. Bandorg, Creo
Anette Bylund -repr. AKKS Kristinansand
Tor Morten Halvorsen - repr. Agder og Telemark Kirkesangforbund, Creo
Dag Ernst - repr. Musikkens Venner/Klassisk *)

Varamedlemmer:
Eirik Dørsdal - repr. Sørnorsk jazzsenter, Norges Musikkorps Forbund og Creo

*) Tove Linda Høgstøl - repr. NKA – Norske konsertarrangører måtte trekke seg fra styrevervet høsten 2020. Dag Ernst rykket opp på styreplass etter henne.

Valgkomite:
Leder: Anne Marie Almedal - repr. AKKS
Nestleder: Ole-Bjørn Gullbring - repr. Norske Trekkspilleres Landsforbund Agder

Medlemmer:
Martin Aanonsen - repr. Sørnorsk jazzsenter/ Risør jazzklubb
Hans Lund - repr. Agder Symfoniorkester - NASOL

Varamedlem valgkomite:
Stian Brødsjø - repr. Bandorg
Eva Rosdahl Solvang - repr. Aust-Agder kammerorkester