Kortreist samtidsmusikk

Hvorfor vi satser på ny musikk

Agder Camerata 2023

Agder musikkråd ser det som en viktig oppgave å sette fokus på musikk fra vår egen samtid og særlig stimulere til at komponister fra vår egen region skriver mer musikk. Samtidsmusikken har dessverre fått alt for liten oppmerksomhet, og antall konsertarrangører som programmerer med ny musikk er så begrenset at det kan være vanskelig for dagens komponister å få framført sine verk.

Agder musikkråd (tidligere Aust-Agder musikkråd) har derfor i flere år produsert konsertturnéer med Agder Camerata, et ensemble som i hovedsak har spesialisert seg på samtidsmusikk.

Vi har til nå fokusert på komponister fra Agder-regionen som er aktive i dag, eller som nylig var aktive. Disse konsertene har fungert som et forum der komponister, utøvere, og – ikke minst- publikum, kan møtes. Et av målene er å avmystifisere rollen som komponist ved å la publikum møte komponistene. Vi gjør dermed et poeng av at komponistene skal være med på så mange av konsertene som mulig, og at de kort kan fortelle om sin egen musikk. Publikum kommer nærmere innpå kilden til musikken. Dette kan gi interessante vinklinger for publikum som kan øke forståelse for musikken. Mange nye verk har blitt skrevet til turnéene som resultat av at musikere og komponister har møttes på konsertene.

Etter flere år med standhaftig arbeid ser vi at prosjektet bærer frukter i form av økende publikumstall, og dessuten større innovasjon og produksjon fra komponistene. Mangfoldige urfremføringer er et resultat av dette. At vi turnerer med programmet gir en unik start på livet til disse nye verkene. Det er unikt at en ny komposisjon får 8 til10 fremføringer, og vi erfarer at dette resulterer i at verkene får større mulighet for å bli spilt igjen.

Vi legger stor vekt på å vise frem stor musikalsk bredde, både i instrumentvalg og stilvalg, samtidig som vi gjør en nøye kvalitetsvurdering for å kunne presentere musikk som vi tror har en fremtid. For å holde liv i, og videreutvikle, den klassiske tradisjonen har vi som målsetting at hvert turnéprogram skal inneholde én eller flere urfremføringer. Dette skaper innovasjon og gjør den klassiske musikken relevant og levende.

Litt statistikk 2010-2023 (turnéene i 2021 og 2022 ble utsatt pga. C19)

Etter at vi de to første årene arrangerte enkeltstående konserter utviklet vi prosjektet til en turnéproduksjon som nå omfatter store deler av Sør-Norge.
Til nå har prosjektet presentert:
20 komponister 83 musikkverk hvorav 37 urframføringer
21 musikere har medvirket
67 konserter spilt på 33 ulike konsertsteder i 9 fylker.

Informasjon om produksjonen 2023 finner du her:
https://www.musikk.no/agder/ny...Vi er i full gang med planlegging av ny turné i september 2024.

Fra Gamle Raadhus Scene i Oslo sept 2023

Agder Camerata på Gamle Raadhus Scene i Oslo 20.september 2023