Nyheter  Onsdag 22. desember 2021

Juleferie i musikkrådet

Vi tar juleferie fra 23. desember til over nyttår, men sjekker e-post og rapporter for opplæringstilskudd innimellom. Vi har veldig korte frister for å behandle rapportene i januar, så den beste gaven fra dere som søker tilskudd er at dere ferdigstiller rapportene snarest. Husk også å søke for vårsemesteret. Trenger du hjelp, så send e-post til agder@musikk.no. God jul og godt nytt musikkår!

204 D8542 B541 486 D BC92 E8 EEF99 C4537