Nyheter  Onsdag 16. september 2020

Kartlegging av konsekvenser og utsikter til aktivitet

Kulturalliansen og Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund gjennomfører en kartlegging som tar for seg hvilke konsekvenser koronakrisen har hatt og hva som er utsiktene til å gjenoppta øvelser og aktivitet. Vi håper dere har mulighet til å delta!

Den første kartleggingen ble gjennomført i mars og gav oss en viktig innsikt i hvilke økonomiske konsekvenser som nedstengningen gav. Svarene i kartleggingen gjorde det mulig for oss å formidle hvordan kompensasjonsordninger burde utformes for å treffe best mulig.

Svarene i denne undersøkelsen vil legge et viktig fundament for våre innspill til en kommende stimuleringsordning, slik at aktiviteter i tiden fremover kan la seg gjennomføre selv med de forholdsregler som må tas.

Undersøkelsen er rettet mot det enkelte lag, gruppe og forening lokalt og regionalt i det frivillige musikk- og kulturlivet. Siden undersøkelsen blir distribuert gjennom flere organisasjonsledd kan du ha mottatt undersøkelsen flere ganger, men du skal kun svare én gang.

Ha du spørsmål om undersøkelsen kan du kontakte John-Halvdan Halvorsen i Norsk musikkråd.

Det vil ta rundt 10 minutter å fylle ut undersøkelsen.

Vi håper du har mulighet til å svare på undersøkelsen innen tirsdag 29. september.

Ta undersøkelsen her