Nyheter  Torsdag 19. oktober 2023

Meld deg på audition i Ung klassisk talent 2024

Viktig melding: Vi har utvidet påmeldingsfristen til 19. februar!
Påmelding til audition lørdag 16. mars 2024 er allerede åpen, så meld deg på! Ung klassisk talent er en viktig del av festivalen Ung klassisk.

UNG KLASSISK inviterer til audition til musikkonkurransen som utgjør en sentral del av festivalen som arrangeres 25. til 27. april 2024. Konkurransens målgruppe er musikkutøvende ungdom i alderen 8-25 år. Konkurransen er åpen for musikkutøvere bosatt i Agderfylkene, musikkstudenter på UiA, eller musikkstudenter fra Agderfylkene som studerer andre steder.

Audition er lagt til:
Lørdag 16. mars 2024 fra kl. 09:00 til ca. kl. 16:30
Sted: Klangkammeret i Kulturkammeret, Arendal
Påmeldingsfrist: Mandag 19. februar (vi har utvidet fristen en uke)
Påmelding sendes på påmeldingsskjema som du finner nederst på siden. Info om Ung klassisk finner du også på: www.facebook.com/ungklassisk.

Agder musikkråd v/ Inger og Vidar tar hånd om timeplan og rekkefølge for dere som skal på audition. Vi vil etter påmeldingsfristens utløp sende dere info om når dere skal møte opp. Hvis du har spesielle behov eller spørsmål om audition kan du kontakte oss på e-post: agder@musikk.no eller telefon 37 00 55 48.

Konkurranseregler og påmeldingsinfo:

Klasseinndeling:

 • Klasse 1: 8 – 11 år
 • Klasse 2: 12 – 15 år (til og med 10.klasse)
 • Klasse 3: 16 – 19 år (elever i videregående skole)
 • Klasse 4: 19 – 25 år (musikkstudenter i høyere utdanning)
 • Det legges vekt på tekniske og musikalske ferdigheter, samt formidlingsevne. Juryen vurderer også prestasjonene opp mot alder. Hver kandidat vil få en kortfattet skriftlig vurdering etter audition.
 • Alle strykere, blåsere og sangere anbefales å spille med akkompagnatør både på audition og i finalen. Kandidatene må stille med egen akkompagnatør på audition og bør oppgi navnet i søknadsskjema. På finalen vil Ung klassisk engasjere en felles akkompagnatør for de som trenger/ønsker det. Men ønsker du å bruke din egen akkompagnatør er det i orden.
 • Pass på å velge musikk som ikke overstiger spilletiden som er oppgitt nedenfor. Du får nemlig samme spilletid på finale som audition, og da er det viktig at du rekker å spille hele stykket. Du kan feks. velge å spille en sats fra et lengre verk. Sangere har ofte kortere stykker og rekker normalt å framføre 2 sanger innenfor angitt tid, - det er også i orden.

UNG KLASSISK TALENT - AUDITION

Spilletid på audition (og finale):

 • Klasse 1: 8 – 11 år 3 - 4 minutter
 • Klasse 2: 12 – 15 år 4 – 5 minutter
 • Klasse 3: 16 – 19 år 5 – 8 minutter
 • Klasse 4: 19 – 25 år 8 – 10 minutter

Juryen er den samme på audition som i finalen og består av:

 • 1 representant fra Kristiansand Symfoniorkester
 • 1 representant fra Risør kammermusikkfest
 • 1 representant fra Universitetet i Agder, klassisk linje
 • 1 representant fra kulturskoler/distriktsmusikere (primært en utenfra regionen)
 • 1 representant oppnevnt av Ung klassisk

Finalekonserten arrangeres som åpen konsert lørdag 27. april i Arendal Kulturhus. Det deles ut pengepriser og/eller premier i hver klasse. I tillegg kommer Solistprisen(e) som gir solistoppdrag med Kristiansand Symfoniorkester på neste års festival.

Påmeldingsskjema nedenfor!

Bilde til hjemmeside

Påmeldingsskjema

Deltakerne under 16 år må også oppgi telefonnummer til foresatte

For deltakere under under 16 år skal foresattes e-postadresse oppgis. NB Kun en e-postadresse skal oppgis i e-postfeltet!

Oppgi hva du skal spille/synge på audition (tittel på stykket(ene) og komponist). Husk å overholde maksimum spilletid på det du skal framføre.

Skriv litt om hvor lenge du har spilt, hvor du har fått undervisning og om du har spilt konserter etc.

For dere som bruker akkompagnatør, oppgi navn på akkompagnatøren.

Personvernerklæring Jeg har lest Agder musikkråds personvernerklæing og gir samtykke til å bruke mine opplysninger til dette arrangementet.

For de yngste deltakerne ønsker vi navn på foresatte med telefon/e-post slik at vi kan sende aktuell info til dere.