Nyheter  Mandag 8. august 2022

Nå kan du søke tilskudd til musikktilbud for barn og ungdom - søk innen 1. september!

Aktivitetsmidler for barn og unge - søknadsfrist 1. september! Dere kan søke på aktiviteter som gjelder hele høsthalvåret 2022. Du finner søknadsinfo og søknadsskjema her: Aktivitetsmidler for barn og unge – Agder musikkråd

Orkester i silhuett