Nyheter  Fredag 1. mars 2024

Rådgiver i Agder musikkråd i 100% fast stilling

Brenner du for musikklivet og musikkens plass i samfunnet?
Vil du bruke din erfaring og kompetanse til å jobbe for musikklivet i Agder?

Agder musikkråd er kompetanse- og servicesenter for musikklivet i Agder, og fylkesledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Vi har 43 nasjonale medlemsorganisasjoner og noen regionale og lokale. Vi jobber for å skaffe musikklivet best mulige vilkår, og arbeider både for frivillig musikkliv, yrkesmusikere, konsertarrangører og andre musikkaktører. Vi drifter og medvirker i ulike prosjekter og aktiviteter innenfor musikkfeltet, og arbeider for bedre øvings- og framføringslokaler. Vi har kontor i Arendal kultur- og rådhus og i Kristiansand sentrum.

Brenner du for musikklivet og musikkens plass i samfunnet?
Vil du bruke din erfaring og kompetanse til å jobbe for musikklivet i Agder?
I forbindelse med pensjonsavgang blir det ledig stilling som rådgiver i Agder musikkråd.
Dette er en spennende og variert jobb i skjæringspunktet mellom frivillige organisasjoner og offentlig forvaltning. Aktivitetene spenner vidt: Informasjon og veiledning, strategisk kultur- og musikkpolitisk arbeid, kursvirksomhet, søknadsbehandling, tilskuddsforvaltning med mer. Arbeidsoppgavene er allsidige, og ofte prosjektorganiserte.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Ansvar for vårt strategiske og operative informasjons- og kommunikasjonsarbeid
 • Initiere, planlegge og gjennomføre prosjekt, kurs og andre tiltak
 • Service og veiledning til fylkets musikkliv
 • Saksbehandling og andre administrative og økonomiske oppgaver
 • Samarbeid og utadrettet kontakt med musikklivet og offentlig kulturmyndigheter
 • Bidra i det strategiske arbeidet for musikklivet i Agder

Vi ønsker en medarbeider som:

 • Har relevant høyere utdanning
 • Har administrativ og organisatorisk erfaring/praksis
 • Mestrer digitale kommunikasjonsverktøy
 • Har god formuleringsevne skriftlig og muntlig
 • Kan ta initiativ og har evne til relasjonsbygging
 • Kan arbeide selvstendig og i team
 • Har gjennomføringskraft
 • Er strukturert, og kan jobbe i henhold til frister
 • Har kjennskap til musikklivet og frivillig arbeid generelt
 • Har kjennskap til politiske prosesser og offentlige systemer

Realkompetanse kan i noen grad kompensere for formell kompetanse.
Det er en fordel om du har kjennskap til musikklivet i Agder.

Vi kan tilby en spennende og selvstendig stilling i et fleksibelt og positivt arbeidsmiljø, og med et hyggelig kollegium i hele landet. Vi har gode kollektive pensjons- og forsikringsordninger. Stillingen innebærer noe kvelds-/helgearbeid og tjenestereiser. Søkere må ha førerkort klasse B, og helst disponere egen bil.

Lønn etter avtale. Søknadsfrist 10. april. Tiltredelse helst senest 1. september.
Søknad med CV og referanser sendes på epost til agder@musikk.no
Spørsmål om stillingen kan rettes til Inger Haugan Aasland tlf. 905 99251 eller Øyvind Nyvoll tlf. 934 05355.

Vil du vite mer om oss finner du mye informasjon på vår nettside: www.musikk.no/agder og på Facebook: https://www.facebook.com/agder...