Nyheter  Mandag 2. august 2021

Søknad om tilskudd høst 2021 og rapport for tilskudd vårsemester 2021

Har ditt lag/forening/musikkgruppe søkt om opplæringstilskudd for vårsemesteret 2021? Har dere glemt å rapportere for tilskudd i vår søknadsportal så ta kontakt snarest, så kan vi hjelpe deg å få det i orden! Trenger du hjelp med ny søknad for høsten hjelper vi deg gjerne med det også.

Et helt spesielt vårsemester er over og mange av dere hadde kanskje ikke en eneste øvelse før på tampen av semesteret. At vi la ned kursportalen Kursadmin ved årsskiftet har neppe noen vært lei seg for. Vi ser med glede at flere allerede har registrert seg i den nye søknadsportalen, og sendt inn søknad om opplæringstilskudd. Men det er også en del som ikke har registrert aktivitet for 2021. Det kan være ulike grunner til dette; kanskje har dere ikke fått gjennomført noen øvelser, og av den grunn heller ikke kommet i gang med registrering i ny portal. Men det er uansett viktig å registrere seg i søknadsportalen slik at dere kan registrere søknad for kommende semester.

Påminnelser og kursansvarlig

Agder musikkråd kommer ikke til å sende ut påminnelser om rapportering i like stor grad som vi har gjort før. Dette fordi det nye systemet automatisk sender alle kursadministratorer en påminnelse i forkant av fristen. Dersom dere har byttet kursadministrator i løpet av semesteret, er det viktig å sjekke hvem som står som ansvarlig på søknaden dere har sendt inn, da det er denne personen som vil få alle e-postpåminnelser. Har dere endret ansvar for søknader må dere altså gi beskjed om dette.

Kompensasjon for tapt tilskudd

Det er flere som lurer på om det også våren 2021 vil bli utbetalt kompensasjon for tapte timer, slik det har blitt gjort i 2020. Musikkens studieforbund, som er ansvarlig for pengesekken, vil så langt det er mulig gi noe kompensasjon også i år. Men en absolutt forutsetning for å motta tilskudd og kompensasjon er at det rapporteres minst fire timer i første halvår 2021. Vi håper de fleste har klart å gjennomføre i hvert fall fire timer, om så bare digitalt.

Husk rapporteringen

Normalt skal dere rapportere senest tre uker etter siste øvelse. Det nye systemet stenger for rapportering når fristen går ut, - og det er derfor viktig at dere er ekstra nøye med å rapportere innen fristen som er satt for deres kurs. Uteblir rapportering, uteblir også tilskuddet. Men skulle rapportfristen være glemt i sommer kan dere ta kontakt med oss, snarest så kan vi gi dere en ny kort frist.

Søknadsportalen sender ut e-postpåminnelse, men det er likevel lurt å følge med. Vi foretrekker at rapporten sendes inn så raskt som mulig etter siste øvelse, og at vi får beskjed dersom laget ikke har noen kurstimer å rapportere. Har kurset fire timer eller mer, må det sendes inn rapport. Tidlig rapportering gir mer tid til å behandle rapportene og til å hjelpe de som står fast. Husk å søke utsettelse av frist hvis du ser at du ikke rekker å overholde rapportfrist.

Trenger du veiledning i hvordan du enten rapporterer kurset, importerer deltakere eller andre ting, finner du det ved å klikke HER.
Du kan også ta kontakt med oss hvis du trenger veiledning pr telefon. Sende da en e-post til agder@musikk.no og oppgi navn og telefonnummer, og hvilket kurs det gjelder, - så tar vi kontakt med deg så snart vi kan. Lykke til!

Orkester i silhuett