Nyheter  Torsdag 17. august 2023

Rapport: Profesjonalitet og frivillighet på musikkfeltet

Ny rapport fra Telemarksforsking vil bli et viktig verktøy i arbeidet for bedre rammevilkår.

Telemarksforsking har utarbeidet en ny rapport om forholdet mellom frivillig og profesjonell, på oppdrag fra Norsk musikkråd, Arrangørforum, Norsk kulturforum og Creo. Rapporten ble lansert på arrangementet «Når skal vi klippe snora for det frie feltets tiår?» under Arendalsuka.

Det har tidligere vært skrevet lite om samarbeidet mellom frivillig og profesjonell i musikklivet, til tross for hvor vanlig det er å samarbeide på tvers av frivillighet og profesjon. Den nye rapporten beskriver og diskuterer hvordan dette samarbeidet arter seg i praksis, med eksempler fra orkester, storband, kor, festival og arrangør.

– Det finnes fint lite empiri på dette feltet og det har derfor vært viktig for oss å bidra til å fremskaffe nettopp dette, sier Gry Bråtømyr, daglig leder i Norsk jazzforum.

Bedre virkemidler

Rapporten undersøker også i hvilken grad virkemidlene som finnes i dag treffer behovene i musikklivet. Dagens virkemidler er i stor grad tiltenkt og tilrettelagt for enten profesjonelle eller frivillige, mens aktivitetene i musikklivet veldig ofte består av begge deler.

– Arrangørforum har lenge løftet behovet for en ordning som treffer aktiviteten som skjer i samspillet mellom det profesjonelle og frivillige feltet, og ikke kun det ene eller det andre. Ut av dette kom ideen om regionale kulturfond som vi er supertakknemlige for at regjeringa har prioritert som punkt to i Hurdalsplattformen. Men det gjenstår enda å sette dette tiltaket ut i kraft, sier Bråtømyr.

I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen vil innføre regionale kulturfond og i statsbudsjettet for 2023 ble det slått fast at formålet blant annet er «å styrke samspillet mellom profesjonelt og frivillig kulturliv».

– Nå håper vi rapporten kan bidra til at vi får iverksatt regionale kulturfond, samt bidra som et oppspill til NOUen for musikkfeltet som har dette som et punkt i mandatet.

Et viktig verktøy

Rapporten kan ha stor betydning for mange, i form av å være et verktøy i arbeidet for bedre rammevilkår. Creo, forbundet for kunst og kultur, organiserer mange utøvere i musikklivet, og forbundsleder Hans Ole Rian mener at det må tilrettelegges for enda mer samarbeid.

– Svært mange av Creos medlemmer arbeider med og for frivilligheten, og veldig mange av våre medlemmer har også startet sin kunstneriske karriere der. Vi er derfor svært glade for denne rapporten fra Telemarksforsking, og håper at den kan bidra til å ytterligere sikre gode og forutsigbare rammevilkår for dette viktige feltet, sier Rian.

Rapporten er utarbeidet av Nanna Løkka, Bård Kleppe og Kristine P. Miland fra Telemarksforsking, og er finansiert av Norsk musikkråd, Klassisk, Norske kulturhus, Norsk jazzforum, FolkOrg, Norske kulturarrangører, Norsk kulturforum, Norsk Bluesunion, Norske festivaler, Kulturrom, nyMusikk og Creo.