Nyheter  Tirsdag 8. august 2023

Endelig strategi for kulturfrivillighet – hva nå?

Norsk musikkråd er til stede på Arendalsuka med to spennende samarbeidsarrangement.


Samtale: Kan den nasjonale strategien for kulturfrivillighet gjøre en forskjell lokalt?

I april lanserte regjeringen historiens første politiske strategi for kulturfrivilligheten – et lenge oversett, men yrende og mangfoldig felt bestående av alt fra kor, orkester, teater og opera til historielag og vevstuer landet rundt.

En samlet kulturfrivillighet ved Kulturalliansen, Norsk musikkråd, Voksenopplæringsforbundet og Kulturvernforbundet inviterer til samtale om den historiske nye strategien. Vil den gjøre en forskjell for de frivillige som skaper levende kulturliv lokalt?

Tirsdag 15. august
16:00-17:00
Kulturkammeret, Hjertekammeret

Gå til programsiden

Når skal vi klippe snora for det frie feltets tiår?

Del 1 Rapportlansering: Profesjonalitet og frivillighet på musikkfeltet

Musikkfeltet består av både profesjonelle, frivillige og amatører. Det er generelt skrevet lite om det frivillige musikklivet, og enda mindre om forholdet og samarbeidet mellom frivillige og profesjonelle. Hva kjennetegner samarbeidet mellom frivillig og profesjon, og passer egentlig virkemidlene til musikklandskapet som de faktisk skal betjene? 

Nanna Løkka og Bård Kleppe presenterer en statusrapport gjennomført av Telemarksforsking på vegne av Arrangørforum, Norsk musikkråd, Creo og NOKU.

Del 2 Paneldebatt: Kjepper i arrangørhjulet 

Tiden etter pandemien har bydd på store utfordringer ingen så komme, og rammevilkårene for konsertarrangørene i det frie feltet er nå kritiske på grunn av den generelle prisstigningen, strømkostnadene, samt en svak norsk krone.

Regjeringen gir full kompensasjon for økte lønninger og høyere priser til teater, museum og symfoniorkestrene, men hva med aktørene i det frie feltet, som i stor grad får sine tilskudd via norsk kulturfond?  Programmeringstilskuddet strekker ikke lenger til og den planlagte aktiviteten går ned, mangfoldet i tilbudet svekkes og det er fare for at flere arrangører trekker inn årene. Øyner vi en krise? Hva kan og må vi gjøre?

Torsdag 17. august
10:00-11:30
Kulturkammeret, Kraftverket scene

Gå til programsiden

Få også med deg:

Mandag 14. august

Den usynlige kompetansen – hva er det? Læring i frivilligheten
16:30-17:30, Frivillighetsteltet
Voksenopplæringsforbundet, Studieforbundet K-stud, Studieforbundet kultur og tradisjon, Musikkens studieforbund, Kulturalliansen

Frivillighetsmingling
19:00-21:00, Clarion Hotel Tyholmen, Sal A
Frivillighet Norge, Norsk Tipping

Tirsdag 15. august

Hva kan vi kreve av frivilligheten?
11:30-12:15, Kulturkammeret, Hjertekammeret
Velferdsinstituttet NOVA, OsloMet (med Frivillighet Norge, LNU - Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner, og Norges Idrettsforbund).

Få flere unge med i frivillige organisasjoner
12:30-13:30, Samfunnsteltet
Frivillighet Norge, ALLEMED, KS

Frivillighetsfesten som startet frivillighetsfesten: Frivillighetens år 2022
14:30-15:30, Frivillighetsteltet
Frivillighet Norge/Frivillighetens år 2022

Kommunar for levande lokalkultur
14:30-15:30, Torvet 10, Knowit
Noregs Ungdomslag, Kulturalliansen, Studieforbundet kultur og tradisjon, Frivillighet Norge, Aust-Agder Ungdomslag

Barn og unges kulturbruk
15:30-16:45, Kulturkammeret, Klangkammeret
Kulturdirektoratet, Kulturtanken

Bidrar frivillige organisasjoner til mangfold i arbeidslivet?
16:30-17:30, Frivillighetsteltet
Frivillighet Norge

Hva trenger frivilligheten for å skaffe egne inntekter?
17:00-17:45, Langbryggen 15
Norges Røde Kors

Onsdag 16. august

Møteplass folkehelse: Med frivilligheten for aldersvennlige lokalsamfunn
08:00-09:45, Clarion Hotel Tyholmen
Frivillighet Norge, Senter for et aldersvennlig Norge

Frivilligheten – en plass i fremtiden?
11:00-11:45, Sløydsalen, 1. etasje
Virke Ideell og Frivillighet

Er frivilligheten egentlig fri?
12:00-13:00, Frelsesarmeen
Fundraising Norge

Kultur som driver i lokalsamfunnsutviklingen
13:45-14:30, Kulturkammeret, Klangkammeret
Norsk kulturskoleråd, KS

Kulturliv er også arbeidsliv
15:00-15:45, Sløydsalen, 1. etasje
Virke Kultur og opplevelser, LO Kultur

Har lokalsamfunnet råd til å satse på kultur?
15:30-16:45, Kulturkammeret, Klangkammeret
Kulturdirektoratet, KS

Kulturlaboratoriet – deltakelse og mangfold
16:00–17:00, Kulturkammeret
Voksenopplæringsforbundet, Kulturalliansen, Kristelig studieforbund, Musikkens studieforbund, Studieforbundet kultur og tradisjon, studieforbundet Funkis

Torsdag 17. august

Hva kan gjøre det enklere å drive frivillige organisasjoner og foreninger?
13:15-14:15, Kystveien 2, 4. etasje, møterom Newton
SmartOrg

Kulturtanker: Kulturkammeratene konfronteres!
13:30-14:30, Kulturkammeret, Smia
Kulturtanken

Mat og mingling med mening i bankhagen: Frivillige og ideelle organisasjoner i morgendagens samfunn
15:00-16:15, Sparebanken Sør, Bankhagen
Knif, Frelsesarmeen, Frivillighet Norge, Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Sparebanken Sør, VID

Er frivillige organisasjoner garantister for en fungerende velferdsstat?
16:15-17:00, Sparebanken Sør, Salen
Knif, Frelsesarmeen, Frivillighet Norge, Sparebanken Sør

Kultur for alle – er et mer inkluderende kulturliv mulig? Hvor starter vi?
18:30-19:30, Arendal bibliotek
KIGO Kultur i gamle Oslo

Fredag 18. august

Hvor viktig er frivillighet for vår folkehelse?
11:00-12:00, Håpets katedral
Håpets katedral, Fredrikstad kommune

Se hele programmet: