Nyheter  Onsdag 2. februar 2022

Tilskudd til kulturtiltak/Tilskudd til frivillighetens år 2022 - frist 10.februar!

Agder fylkeskommune gir hvert år økonomisk støtte til arbeidet med kultur, idrett og frivillighet i fylket. Formålet med tilskuddet er å fremme et aktivt og variert kulturliv.

Kulturmidler Agder fylkeskommune