Nyheter  Fredag 13. november 2020

Voksenopplærings-midler for våren 2020 er utbetalt - ikke fullstendig Covid-krise på Agder!

Nå er utbetalingene kommet for vårens aktiviteter rundt omkring blant korps, kor, band og mye mer - og det er grunn til forsiktig optimisme.

Voksenopplæringsmidlene er et kjærkomment tilskudd til lagene i fylket og bekymringen var stor da Covid-19 stengte ned landet i vår. Hva ville skje med tilskuddet når aktiviteten og timene uteble?

Alle lagene ble bedt om å rapportere inn det de fikk til og hvor mange timer som ble avlyst. Resultatet ble at selv om aktiviteten ble sterkt redusert, fikk lagene stort sett det samme utbetalt som i våren 2019. Totalt ble kr 481.615 betalt ut til lagene på Agder denne våren.

Antall kurstimer ble sterkt redusert i hele landet denne våren, men den aller største reduksjonen var i Agder. Grunnene til dette kan være flere, men vi ser at det er langt færre band som mottar voksenopplæringsmidler i Agder enn i de fleste andre fylker. Band består i stor grad av opptil 5 personer og det var mulig å møte opptil fem til musikkøvelser under hele våren forutsatt at avstanden mellom musikantene ble overholdt. Vi ser av våre tall at bandene stort sett har hatt normal aktivitet, så når andre fylker har mange band, blir ikke reduksjonen i antall timer så dramatisk der som det har vært i Agder.

Vi er veldig glade for at lagene har kommet seg gjennom denne våren og er godt i gang med høstsemesteret. Vi håper også å få slippe å oppleve dette igjen selv om smittetallene bekymrer oss alle for tiden.

Les mer om situasjonen på landsbasis her.