Kortreist samtidsmusikk

Hvorfor vi satser på ny musikk

Aust-Agder musikkråd ser det som en viktig oppgave å sette fokus på musikk fra vår egen samtid og særlig stimulere til at komponister fra vår egen region skriver mer musikk. Samtidsmusikken har dessverre fått alt for liten oppmerksomhet, og antall konsertarrangører som programmerer med ny musikk er så begrenset at det kan være vanskelig for dagens komponister å få framført sine verk.

Aust-Agder musikkråd har derfor i flere år produsert konsertturnéer med Agder Camerata, et ensemble som i hovedsak har spesialisert seg på samtidsmusikk.

Vi har til nå fokusert på komponister fra Agder-regionen som er aktive i dag, eller som nylig var aktive. Disse konsertene har fungert som et forum der komponister, utøvere, og – ikke minst- publikum, kan møtes. Et av målene er å avmystifisere rollen som komponist ved å la publikum møte komponistene. Vi gjør dermed et poeng av at komponistene skal være med på så mange av konsertene som mulig, og at de kort kan fortelle om sin egen musikk. Publikum kommer nærmere innpå kilden til musikken. Dette kan gi interessante vinklinger for publikum som kan øke forståelse for musikken. Mange nye verk har blitt skrevet til turnéene som resultat av at musikere og komponister har møttes på konsertene.

Etter flere år med standhaftig arbeid ser vi at prosjektet bærer frukter i form av økende publikumstall, og dessuten større innovasjon og produksjon fra komponistene. Mangfoldige urfremføringer er et resultat av dette. At vi turnerer med programmet gir en unik start på livet til disse nye verkene. Det er unikt at en ny komposisjon får 8 til10 fremføringer, og vi erfarer at dette resulterer i at verkene får større mulighet for å bli spilt igjen.

Vi legger stor vekt på å vise frem stor musikalsk bredde, både i instrumentvalg og stilvalg, samtidig som vi gjør en nøye kvalitetsvurdering for å kunne presentere musikk som vi tror har en fremtid. For å holde liv i, og videreutvikle, den klassiske tradisjonen har vi som målsetting at hvert turnéprogram skal inneholde én eller flere urfremføringer. Dette skaper innovasjon og gjør den klassiske musikken relevant og levende.

Litt statistikk 2010-2018

Etter at vi i 2010 og 2012 arrangerte enkeltstående konserter utviklet vi prosjektet til en turnéproduksjon som først var begrenset til Agderfylkene, - og senere til flere fylker i Sør-Norge. Til nå har prosjektet presentert 16 komponister med 61 musikkverk hvorav 25 urframføringer. 18 musikere har medvirket og holdt 40 konserter på 26 ulike konsertsteder i 7 fylker.

Agder Camerata 2019

Fra venstre: Olga Rakvåg - fiolin, Erik Haugan Aasland - klaver, Espen Jensen - gitar, Randi C. P. Birkeland - cello, og Tora Røstvik - fløyte