Nyheter  Tirsdag 10. september 2019

FAFO-rapport om studieforbundene som læringskatalysator.

Studieforbundene er en skjult juvel er konklusjonen etter lanseringen av denne rapporten.

20725

Fafo-rapporten forsøker å si noe generelt om studieforbundene som læringskatalysator. Forskningen er utført av Niri Talberg som har gjort interessante funn på vårt felt tidligere. Til denne rapporten har Talberg fulgt fem kurs, samlet inn 6000 svar på spørreskjemaer og fått mengder av interessant informasjon.

Studieforbund er svært forskjellige. Det spenner fra Folkeuniversitetes arbeidslivsrettede kurs til kulturarvbærende opplæring i håndverkstradisjoner og musikk. Derfor blir studieforbundene kalt kompetansepolitikkens godt bevarte hemmelighet - en skjult juvel. I rapporten følger Talberg ett av Musikkens studieforbunds kurs i Musikk og fengsel og frihet. Her får vi innblikk i hvordan våre kurs bidrar til å gi mestringsfølelse, skape innenforskap og lære deltakerne å lære.

Utvikle samfunnet kulturelt og demokratisk.

Det er utrolig positive resultater i denne undersøkelsen, for eksempel at de som har kort formell utdanning har størst utbytte. Dette er grupper som studieforbundene kan nå fram til i større grad enn utdanningsystemet.

Under lanseringen påpekte Jesper Simonsen fra Norges forskningsråd at rapporten viser hvor mye og ulik kompetanse vi trenger framover, ikke bare for arbeidslivet, men for å unngå helseproblemer og utvikle samfunnet kulturelt og demokratisk.