Nyheter  Onsdag 5. mai 2021

Årsmøte i Agder musikkråd torsdag 26. august

Agder musikkråds inviterer til årsmøte med tilskuddsordninger som temadel torsdag 26. august kl. 18:00 til 21.00 på Scandic Sørlandet ved Dyreparken.

Opprinnelig var årsmøtet planlagt 27. april, men så måtte vi utsette pga. koronasituasjonen. Styret har valgt å vente med årsmøtet til etter sommerferien da de fleste etter planen vil være vaksinerte, og det er enklere forhold mht. smittevern.
Årsmøtet, som også har en temadel om tilskuddsordninger til musikkaktiviteter, er lagt til torsdag 26. august kl. 18:00 - 21.00 på Scandic Sørlandet. Hotellet ligger i Sørlandsparken, - og er praktisk og greit tilgjengelig rett ved E18. Årsmøtesakene legges ut i egen meny under "Om oss" i god tid før årsmøtet, men du kan allerede laste ned årsmelding og regnskap her.

På årsmøtet i fjor 16.juni 2020 ble Aust- og Vest-Agder musikkråd formelt slått sammen til Agder musikkråd. Første året som Agder musikkråd har vært langt mer utfordrende enn planlagt, men vi ser fram til gjenåpning av kulturlivet og håper musikklivet i Agder har klart å komme seg gjennom året uten for store tap.
Agder musikkråd vil jobbe videre for at tilskudds- og stimuleringsordninger treffer både det frivillige og det profesjonelle musikklivet. Vi håper på stor oppslutning om årsmøtet slik at vi får gode innspill fra dere på hvor vi bør prioritere innsatsen framover.

I tillegg til årsmøte ønsker vi å gi et «lynkurs» i tilskuddsordninger til musikkaktiviteter. Vi tror at det er ekstra viktig for alle å finne nye mulige finansieringskilder til å få gjenåpnet aktiviteter. Det planlegges for et fysisk årsmøte der hotellet har tilrettelagt for godt smittevern dersom det fortsatt er slike krav i august. Hvis det er noen som ikke kan/ønsker å delta fysisk kan vi ordne med digital deltakelse for de dette gjelder, men vi ønsker primært fysisk frammøte. Det blir også bevertning på møtet, - noe godt å spise og kaffe/te etc. Endelig program med saksdokumenter sendes til påmeldte deltakere ca. 14 dager før møtet.

Vi deler opp kvelden i to økter:

  • Lynkurs i tilskuddsordninger for musikklivet i Agder
  • Årsmøte for Agder musikkråd med årsmøtesaker i henhold til vedtektene

Påmelding til årsmøtet senest 11. august. Vi ber om at du benytter påmeldingsskjema nedenfor eller sender påmeldingen til agder@musikk.no.
Husk å oppgi hvilken organisasjon du/dere representerer på møtet.

Vi håper alle prioriterer møtet og ser fram til å treffe dere torsdag 26. august!

Påmeldingsskjema

Oppgi e-postadresse til påmeldt møtedeltaker

Oppgi mobiltelefon

Delegat eller observatør

Hvis dere møter med flere fra samme organisasjon er det fint om dere opplyser hvem som møter med stemmerett og hvem som møter som observatør

Oppgi evt. matallergier så hotellet kan tilpasse bevertningen

Jeg gir samtykke i at min påmeldingsinformasjon oppbevares til møtet er gjennomført og protokoll er sendt ut. Agder musikkråds personvernerklæring