Nyheter  Tirsdag 29. juni 2021

Årsmøte i Agder musikkråd torsdag 26. august

Vi inviterer til årsmøte og lynkurs i søknadsskriving torsdag 26. august kl. 18:00 til 21.00 på Scandic Sørlandet ved Dyreparken. Fint om dere melder dere på møtet snarest og innen 20.august!

Opprinnelig var årsmøtet planlagt 27. april, men så måtte vi utsette pga. koronasituasjonen. Styret valgte å vente med årsmøtet til etter sommerferien da de fleste etter planen vil være vaksinerte, og det er enklere forhold mht. smittevern.
Årsmøtet, som også har en temadel om søknadsskriving og tilskuddsordninger til musikkaktiviteter, er lagt til torsdag 26. august kl. 18:00 - 21.00 på Scandic Sørlandet. Hotellet ligger i Sørlandsparken, - og er praktisk og greit tilgjengelig rett ved E18. Årsmøtesakene legges ut i egen meny under "Om oss" i god tid før årsmøtet. Du finner innkallingen og ferdigstilte årsmøtesaker her. Vi får selvsagt også levende musikk på årsmøtet - bare å glede seg!

På årsmøtet i fjor 16.juni 2020 ble Aust- og Vest-Agder musikkråd formelt slått sammen til Agder musikkråd. Første året som Agder musikkråd har vært langt mer utfordrende enn planlagt, men vi ser fram til gjenåpning av kulturlivet og håper musikklivet i Agder har klart å komme seg gjennom året uten for store tap.
Agder musikkråd vil jobbe videre for at tilskudds- og stimuleringsordninger treffer både det frivillige og det profesjonelle musikklivet. Vi håper på stor oppslutning om årsmøtet slik at vi får gode innspill fra dere på hvor vi bør prioritere innsatsen framover.

I tillegg til årsmøte ønsker vi å gi et «lynkurs» i tilskuddsordninger til musikkaktiviteter. Vi tror at det er ekstra viktig for alle å finne nye mulige finansieringskilder til å få gjenåpnet aktiviteter. Det planlegges for et fysisk årsmøte der hotellet har tilrettelagt for godt smittevern dersom det fortsatt er slike krav i august. Hvis det er noen som ikke kan/ønsker å delta fysisk kan vi ordne med digital deltakelse for de dette gjelder, men vi ønsker primært fysisk frammøte. Det blir også bevertning på møtet, - noe godt å spise og kaffe/te etc. Endelig program med saksdokumenter sendes til påmeldte deltakere ca. 14 dager før møtet.

Vi deler opp kvelden i to økter:

  • Lynkurs i søknadsskriving og tilskuddsordninger for musikklivet i Agder
  • Årsmøte for Agder musikkråd med årsmøtesaker i henhold til vedtektene

Påmelding til årsmøtet snarest - og senest 20.august! Vi ber om at du benytter påmeldingsskjema nedenfor eller sender påmeldingen til agder@musikk.no.
Husk å oppgi hvilken organisasjon du/dere representerer på møtet.

Vi håper alle prioriterer møtet og ser fram til å treffe dere torsdag 26. august!