Nyheter  Torsdag 15. juni 2023

Endelig strategi for kulturfrivillighet – hva nå?

En samlet kulturfrivillighet inviterer til debatt om den historiske nye strategien på Kulturytring og Arendalsuka. Er vi fornøyde? Er våre sentrale punkter med? Hva mangler?

Norsk musikkråd, Kulturvernforbundet, Samarbeidsrådet for tros- og livssynsorganisasjoner, Voksenopplæringsforbundet og Kulturalliansen satt sammen i en referansegruppe for den historiske nye strategien for kulturfrivillighet, og utarbeidet i samarbeid seks sentrale punkt på vegne av kulturfrivilligheten som ble overlevert departementet.

Nå har vi gått inn i en ny fase, hvor strategien skal finleses, kommenteres, diskuteres, formidles og kritiseres. For er kulturfrivilligheten selv fornøyd med strategien? Er våre sentrale punkter med? Hva mangler?

På Kulturytring i Drammen og Arendalsuka står igjen kulturfrivilligheten samlet når vi inviterer til arrangementer der strategien skal gjennomgås av både nasjonale og lokale politikere, representanter fra feltet og referansegruppen.

Kulturytring Drammen: Strategi for kulturfrivillighet

Kulturfrivilligheten representert ved Noregs ungdomslag, Norges husflidslag, Norges Musikkorps Forbund og Drammen kulturråd diskuterer strategien med politikere fra Stortinget.

Onsdag 21. juni
10:45–11:45
Papirbredden utescene

Gå til programsiden

Arendalsuka: Politikk for kulturfrivilligheten

Hva skal til av samarbeid for å gjøre kulturfrivillighetsstrategien effektiv i fylker og kommuner? Vi inviterer representanter fra fylke og kommune til å kommentere og diskutere strategien med representanter fra kulturfrivilligheten.


Tirsdag 15. august
16:00–17:00
Kulturkammeret

Gå til programsiden

Andre arrangementer i regi av kulturfrivilligheten:

Kulturytring Drammen: «Lansering: Webportal for bedre kulturarenaer!»

Norsk musikkråd, NOKU, Kulturrom og Kulturalliansen

Kulturytring Drammen: «Er den immaterielle kulturarven usynlig?»

Kulturvernforbundet, FolkOrg og Norsk senter for folkedans og folkemusikk


Arendalsuka: «Den usynlige kompetansen – hva er det? Læring i frivilligheten.»

Voksenopplæringsforbundet, Studieforbundet K-stud, Studieforbundet kultur og tradisjon, Musikkens studieforbund, Kulturalliansen

Arendalsuka: «Kulturlaboratoriet — deltakelse og mangfold»

Voksenopplæringsforbundet, Kulturalliansen, K-stud, Musikkens studieforbund, Studieforbundet kultur og tradisjon, studieforbundet Funkis