Musikklivets nettverk

Fritidskort-Island

Nyhet

Vil fritidskortet fungere i Norge?

Regjeringen ønsker å innføre et fritidskort etter inspirasjon fra Island. Modellen til islendingene innebærer at hver familie kan motta om lag 3500 kr årlig pr barn.