Musikklivets nettverk

Stortinget 20. mars 2018

Nyhet

Kulturmelding og Frivillighetsmelding: Hva nå?

Kulturmeldingen (St. m. 8 (2018/19)) og Frivillighetsmeldingen (St. m. 10 (2018/19)) legger grunnlaget for kulturpolitikken i årene som kommer.