Ny avtale for grasrotarrangører

Det er etablert en ny rammeavtale mellom TONO og Norsk musikkråd, som omfatter 240 mindre klubber og arrangører. Avtalen gjelder fra 1. januar 2019. − Avtalen med TONO er svært viktig for våre lag og klubber, fordi det skaper forutsigbarhet, forteller generalsekretær i Norsk musikkråd, Bjarne Dæhli.

Bli med med på momsaksjon under regjeringsforhandlingene!

I forlengelsen av at Frivillighetsmeldinga ble sluppet av Regjeringa 7. desember (Meld.St.10 (2018-2019): Frivilligheita – sterk, sjølstendig, mangfaldig), har Frivillig Norge tatt initiativ til markeringer utenfor hotellet de kommende regjeringsforhandlingene med KrF vil foregå. Dette for å synliggjøre på en positiv måte kravet fra frivilligheten om full og rettighetsbestemt momskompensasjon. 

Kraftløs inkludering

I Norge er det snart 1 million innvandrere og barn av innvandrerforeldre. Mange greier seg godt, mens en del sliter med utdannelse og jobb. Det kan føre til utenforskap og samfunnsproblemer. Det frivillige kulturlivet lokalt kan brygge broer og tilskynde integrering. Regjeringen vedgår og oppmuntrer til dette, men følger ikke opp med friske midler.

Godt begynt er halvt fullendt

Det er mye å glede seg over i regjeringens nye Frivillighetsmelding, særlig av det kultursektoren setter mest pris på: Konkrete tiltak. Grunnstøtten fra Bufdir og Frifond slås ikke sammen, og regjeringen vil vurdere mer støtte til drift fremfor prosjekter og gjennomføre piloter med noen tilskuddsordninger for utprøving av flerårige tilskudd. Det skal også sikres tilgang til egnede lokaler.

Fagsider

Norsk musikkråd har egne fagnettsteder for lokale musikkråd, musikklokaler og hørselsbevissthet.

Lokale musikkråd

Nettportal og ressursside for lokale musikkråd.

Musikklokaler.no

Norsk musikkråds fagnettsted for lokaler til musikkformål

Plugin-turnon.com

Infonettsted for musikkbransjens hørselsprosjekt, Grenser for lyd

Tilskudd

Norsk musikkråd forvalter Frifond musikk, KOMP og Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner.

Frifond musikk

Norsk musikkråd fordeler tilskudd til uorganiserte grupper med medlemmer under 26 år.

KOMP

Norsk musikkråd fordeler tilskudd til kortere kurs og opplæringsprosjekter innen de rytmiske sjangerne.

Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner

Norsk musikkråd fordeler driftstøtte til landsomfattende musikkorganisasjoner.

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART