Nyheter  Fredag 14. august 2020

10 000 kr i premier i vår fotokonkurranse

Det blir et gledelig gjensyn med venner og kjente når musikkøvelsene igjen starter opp. Vi ønsker at dere skal fange denne Gjensynsgleden med kameralinsen.

Adobe Stock 169456432

Mange av dere starter opp igjen musikkøvelsene disse ukene. Noen steder ligger ikke forholdene til rette for å bruke de faste øvingslokalene, mens andre steder ønskes det frivillige musikklivet tilbake etter en lang pause. Gjensynsgleden og gleden ved å øve igjen ønsker vi at dere dokumenterer og sender inn til oss. Bildet skal vise at dere er på øvelse og den genuine gleden av å ses igjen. Dersom du evner å fange dette i et godt foto stiller du sterkt i konkurransen!

Frist for innsending 3. september, vinneren kåres 4. september.
1. premie kr 5000
2. preme kr 3000
3. premie kr 2000

Premien går til ditt musikklag, vi har allerede kontonummeret.

Musikkens studieforbund forbeholder seg retten til å benytte alle bidrag i inntil 5 år etter at konkurransen er avsluttet. (Dersom du skal selge enerett til bildet til andre, kontakt oss for å løse dette).

Registrer deg og send inn bilder her