Nyheter  Torsdag 21. april 2022

Frifond restart - søk nå!

Trenger dere støtte for å starte opp igjen etter pandemien?
Søk Frifond restart!

Trommer

Frifond restart gir støtte til lag og grupper med musikkaktiviteter for og med barn og unge under 26 år som vil gjennomføre ulike aktiviteter for å komme i gang igjen etter koronapandemien.

Norsk musikkråd gjentar fjorårets suksess Frifond restart og har nå åpnet for søknader. Dette er ekstra midler til musikkgrupper som har lyst til å skape musikkaktiviteter sammen i år, og er ment som en ekstra støtte for å komme i gang igjen etter koronapandemien. Prosjekter i alle musikklag, ensembler, frittstående grupper og arrangører hvor minst 1/3 av deltakerne er under 26 år kan søke om tilskudd. Det kan søkes om støtte til for eksempel konserter, seminarer, fagmøter, workshops, konkurranser, helgekurs og samarbeidsaktiviteter.

Søknadsskjemaet er åpent nå, og vi behandler søknader fortløpende frem til 1. juni.

Aktiviteten må gjennomføres og være rapportert til oss innen 15. desember 2022.

Barn og unge kan søke om penger fra Frifond til aktiviteter som dere selv har lyst til å skape. Det er ordning som er enkel å søke på, og det eneste målet er å skape aktiviteter og deltakelse sammen med andre der du bor. I år er det ekstra midler å dele ut, som vi håper blant annet dere har lyst til å søke på. Alt du trenger er en god ide!

SØK HER