Nyheter  Torsdag 21. april 2022

Søk Frifond restart innen 1.juni!

Frifond restart er for dere som trenger støtte for å starte opp igjen etter pandemien. Søk nå!

Band blurry

Musikkaktiviteter for barn og unge under 26 år kan søke Frifond restart. Tilskuddet støtter lag og grupper som trenger drahjelp etter koronapandemien.

Norsk musikkråd gjentar ordningen Frifond restart. Søknadsrunden for 2022 er nå åpnet. Aktiviteter og prosjekter i musikklag, ensembler, grupper kan søke tilskudd, men også arrangører. En forutsetning er at minst 1/3 av deltakerne er under 26 år.

Dersom dere skal arrangere konserter, seminarer, fagmøter, workshops, konkurranser, helgekurs og samarbeidsaktiviteter, er dette ordningen for dere.

Søknadsskjemaet er åpent fram til 1. juni. Søknader behandles fortløpende.

Aktivitetene skal gjennomføres og være rapportert innen 15. desember 2022.

Barn og unge kan søke om penger fra Frifond til aktiviteter som de selv vil sette igang. Ordningen er enkel å søke på, og målet er å stimulere til aktiviteter sammen med andre i lokalsamfunnet der du bor. Har du en god idé? I år er det ekstra midler å dele ut. Søk nå!

SØK HER