Nyheter  Onsdag 30. september 2020

Hva gjør en smittvernansvarlig?

Hjelp - jeg har blitt smittevernansvarlig !

Smittevern for musikkøvelser (www.musikk.no/smittevern) utarbeidet av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund ligger til grunn for øvinger. Denne fastsetter at det skal være en «smittevernansvarlig i hvert enkelt ensemble». Men hva skal en smittevernansvarlig gjøre?

2020 09 30 Smittevernvest Foro Skjalg Vold smal shv

Aller først, laste ned smittvernveilederen. Smittevern for musikkovelser v300920
Du kan også laste ned denne veiledningen for smittvernansvarlige - skriv den gjerne ut. 2020 09 30 Hva gjor en smittevernansvarlig
Her følger noen konkrete råd om hva en smittevernansvarlig har ansvar for i forbindelse med en øvelse:

Før øvelsen

 1. Sikre at alle som kommer har mottatt informasjon om smittvernsreglene for ditt lag/ensemble
 2. Ha ansvar for at øvelseslokalet er forberedt for øvelsen
  (a) Sørge for tilstrekkelig såpe/vann, evt håndsprit og tørkepapir er tilgjengelig
  (b) Tørke over dørhåndtak etc, og sjekke at toalettene er tilfredsstillende
  (c) Sørge for markering av hvor stoler skal settes opp, samt administrere plassering av stolene
  (d) Sørge for at felles utstyr blir hentet og håndtert korrekt, evt rengjøre dette før øvingen starter
  (e) Sørge for at andre nødvendige forberedelser er utført
 3. Sikre at alle deltakere kjenner til rutiner for hvordan man skal komme seg til sin plass/stol
  (a) Evt sørge for veiledning til de som ikke kjenner rutinene godt nok
 4. Evt oppnevne gruppe-smittevernansvarlige for undergrupper
  (a) Dersom laget består av flere enn 20 personer (evt 10 dersom kommunen har
  fastsatt lavere tall) skal det etableres under-grupper som ikke skal
  blandes, og det bør være en ansvarlig innen hver gruppe
  (b) Gruppe-smittevernansvarlig skal bidra til at gruppene ikke blandes og bidra til å overholde avstandskravene innad i gruppen
 5. Sørge for fullstendig oversikt over hvilke personer som har deltatt, samt hvem som er i hvilken under gruppe
  Ta gjerne bilde av undergruppen og dens plassering for å ha og dokumentasjon i tilfelle smittesporing. Bildene slettes etter 10 dager av personvernhensyn.

Under øvelsen

 1. Sikre at etablerte smittevernregler følges under øvelsen
 2. Før evt pause – alltid minne deltakerne på avstandskrav i pausen. Dette er spesielt viktig. Vurder å gå ut av rommet gruppevis.

Etter øvelsen

 1. Passe på at avstandskrav og andre rutiner følges ved avslutning av øvelsen
 2. Sørge for at renhold etter øvelsen utføres i tråd med avtale med lokaleier
 3. Sikre dokumentasjon av frammøte, under-grupper, plassering og andre forhold av betydning. Evt bilder slettes etter 10 dager. Smittevernveilederen fastslår at «Smittevernansvarlig skal kunne bistå kommunen ved eventuell senere smittesporing.»