Nyheter  Onsdag 1. april 2020

Informasjon om kursregistrering og unntaksbestemmelse

Mange spør oss om hvordan de skal føre timer nå når alle samlinger i nær framtid må avlyses.

For å sørge for en så rettferdig kompensasjon som mulig til alle kursarrangører, er det viktig at dere som er kursarrangører er oppmerksom på følgende:

  • Rapporter kun faktisk gjennomførte kurstimer i KursAdmin eller tilsvarende registreringssystem.
  • Noter hvor mange øvelser som blir avlyst grunnet koronasituasjonen.

Når hele semesteret skal telles opp, vil vi sette oss grundig inn i hvilke konsekvenser dette har fått. Vår tildeling fra Kunnskapsdepartementet er ikke endret, så vi vil kunne yte kompensasjon som gjør at de fleste kursarrangører vil få tilnærmet samme beløp i kurstilskudd som i et normalt semester.

Unntak fra regelverket

I tillegg har Kunnskapsdepartementet med øyeblikkelig virkning gitt følgende unntak fra regelverket, foreløpig gjeldende til 01.08.2020.

Kurs kan arrangeres ved ulike typer elektroniske samlinger, for å få tilskudd etter loven.
Det er et krav om samtidighet. Kravet til samtidighet er oppfylt når læringsplattformen som benyttes har kommunikasjonsmuligheter med lærer, veileder og andre kursdeltakere via en direkte elektronisk kommunikasjonskanal og deltakerne er samtidig logget på innenfor et avtalt tidsrom. Det må utarbeides nye kursplaner for disse kursene. For kurs som allerede har startet med fysiske samlinger og gått over til elektronisk kommunikasjon, kan kursplanene utarbeidets etter kursstart. Dette er et unntak fra kravet i forskrift om studieforbund og nettskoler § 7 femte ledd bokstav b. Det må fremgå av kursplanen at kurset er arrangert ved elektronisk kommunikasjon.

Dette betyr at øvelser som gjennomføres over nett faktisk kan telle med som gjennomførte øvelser. Vi er klar over at dette sjelden er en fullgod erstatning, men departementet åpner altså for at dette nå kan godkjennes.

Dersom dere starter nye kursopplegg som kun baseres på nettundervisning, gi oss beskjed om hva som er planen, og hvilken studieplan som ønskes benyttet. Vi skal da sørge for at studieplanene inneholder den nødvendige formuleringen som åpner for dette.

I tillegg har departementet senket minste nødvendige timetall fra 8 til 4. Også dette unntaket gjelder fram til 01.08.2020.

Se også Norsk musikkråds temaside om koronaviruset

Koronabilde3

Ressurser

Ønsker du mer informasjon?

Kor:
Koralliansen
Norges korforbund

Korps:
Korpsnett
Norges musikkorps forbund

Orkester
Unof

Musikere/band/dirigenter/instruktører:
Creo
BandOrg
Fonoko

Arrangører:
Norske Konsertarrangører

Digitale øvelser

For å gjennomføre øvelser digitalt, finnes det flere løsninger. Noen tyr til Facebook og Skype, men det kan være krevende å gjennomføre øvelsene dersom video og lyd ikke er synkront.

Et annet tips er å bruke Jamkazam, hvor du kan opprette gratis profil og laste ned programmet til din egen PC. Mange benytter også Zoom til instrumental- og sangundervisning. En veiledning til bruk av Zoom, finner du her.