Temaside om koronaviruset

Musikkøvelser og konserter kan gjennomføres, men med restriksjoner.

Status:

- Det kan gjennomføres arrangementer med inntil 200 personer
- Alle arrangementer med mer enn 200 personer er forbudt
- Musikkøvelser kan gjennomføres i tråd med veileder fra NMR
- Konserter og arrangementer - se veileder fra NKA
- Ny kompensasjonsordning har søknadsfrist 15. september

For arbeidsgivere: