Temaside om koronaviruset

Musikkøvelser og konserter kan gjennomføres, men med restriksjoner.

Status:

- Det kan gjennomføres arrangementer med inntil 200 personer
- Arrangementer over 500 personer er forbudt frem til 31. august
- Musikkøvelser kan gjennomføres i tråd med veileder fra NMR
- Konserter og arrangementer - se veileder fra NKA
- Ny søknadsrunde for kompensasjonsordningene ventes i juli

For arbeidsgivere: