Temaside om koronaviruset

Musikkøvelser og konserter kan gjennomføres, men med restriksjoner.

Status:

- Det kan gjennomføres arrangementer med inntil 200 personer. Dersom konsertlokalet ikke har fastmonterte plasser er publikumsbegrensningen 50 personer.
- Alle arrangementer med mer enn 200 personer er forbudt
- Musikkøvelser kan gjennomføres i tråd med veileder
- Konserter og arrangementer - se spesifikasjon
- Det er videreført to kompensasjonsordninger i høst og varslet ny stimuleringsordning fra 1. januar.

For arbeidsgivere: