Temaside om koronaviruset

Musikkøvelser og konserter kan gjennomføres, men med restriksjoner.

Status:

- Myndighetene nasjonalt anbefaler å utsette innendørs fritidsaktiviteter for voksne samt konserter som samler publikummere fra flere kommuner. Dette gjelder inntil videre, ny vurdering skal gjøres i mars.
- Fastmonterte plasser erstattes med tilviste plasser med inntil 100 publikummere. Se tiltak og anbefalinger fra 23. februar
- Når mulig kan musikkøvelser gjennomføres i tråd med veileder. Ved konserter og arrangementer med publikum - se spesifikasjon.

For arbeidsgivere: