Koronaviruset

Norsk musikkråd følger myndighetenes føre-var tilnærming om at det ikke gjennomføres aktiviteter der flere skal samles. Det bør tas høyde for at alle aktiviteter som innebærer fysiske møter må opphøre frem til sommeren.

For arbeidsgivere: