Temaside om koronaviruset

Status:

- Fra 16. april fjernes forbudet mot at voksne gjennomføre organisert aktivitet innendørs. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt.
- Det er etablert forsterkede smitteverntiltak i kommuner med mye smitte. Kontroller alltid hvilke bestemmelser som gjelder lokalt.

For arbeidsgivere: