Temaside om koronaviruset

Helsedirektoratet har etablert forbud mot og stenging av alle kulturarrangementer.

Ny status 7. april:

- Forbudet mot kulturarrangementer forlenges til 15. juni
- Regjeringen vil komme tilbake til konsekvenser for 17. mai-feiringen over påske
- Kulturministeren sier at det «ser vanskelig ut» for festivalsommeren, men at en avgjørelse vil bli tatt senest i starten av mai

For arbeidsgivere: