Nyheter  Fredag 16. september 2022

Prosjektstart for "Kulturfelleskap med ukrainske flyktninger" i Trøndelag

Nyansatt regionkoordinator i Trøndelag er klar for å sette i gang det viktige arbeidet.

Photo 2020 10 01 12 43 37

Odyslav Bozhenko er ansatt som regionkoordinator i en 40% prosjektstilling fra september 2022 og ut året for å arbeide med prosjektet «Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger». Prosjektet skal legge til rette for deltakelse for flyktninger fra Ukraina i det frivillige musikk- og kulturlivet. Formålet er å skape fellesskap, tillit og tilhørighet for ukrainske flyktninger i lokalsamfunnet, ved å delta i frivillig baserte kulturaktiviteter.

"Jeg kjenner hvor rike muligheter og hvor tilgjengelig norsk kultur og samfunn er for alle. Derfor er jeg veldig glad for å hjelpe ukrainske flyktninger med å få denne viktige og spennende opplevelsen.

Siden begynnelsen av krigen i Ukraina har Norge gjort mye for å støtte Ukraina og ukrainske flyktninger. Nå er en viktig tid for det norske samfunnet for å bli kjent med ukrainsk kultur og for ukrainere å bli kjent og kanskje bli en del av norsk kulturliv.

Helt fra starten av krigen har jeg deltatt aktivt i Den Ukrainske Forening i Trondheim. Vi har støttet flyktninger på forskjellige måter, organisert aktiviteter og konserter. Jeg tar på meg jobben som koordinator for dette prosjektet med stor glede og håper at jeg vil hjelpe ukrainske flyktninger med å bli kjent med kulturaktivitetene som er tilgjengelig for alle her i Trøndelag.
---
Til vanlig jobber Odyslav som projektleder i en IT bedrift. Han har spilt trommer og perkusjon i flere musikkgrupper i Norge. Samtidig arrangerer han nå musikkonserter og festivaler her i Norge, og tidligere i Ukraina. I tillegg er han frivillig fotosjef i TEDx Trondheim. Fra 2020 har han vært aktivt medlem av Den Ukrainske Forening i Trondheim."


«Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger» har en egen tilskuddsordning for frivillige kulturorganisasjoner og lokale lag som vil inkludere flyktninger gjennom introduksjonsaktiviteter og rekruttering til langsiktig deltakelse. Les mer om tilskuddsordningen her.