Nyheter  Onsdag 9. oktober 2019

Norsk akustikkstandard - internasjonal suksess

Den norske akustikkstandarden NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse får stor internasjonal oppmerksomhet. Den er spredt til 5 kontinenter og er bl.a. brukt under planleggingen av det nye musikkonservatoriet i Melbourne i Australia.

Jon G Olsen ISO

Daglig leder Jon G. Olsen fra Akershus musikkråd.

I bruk i mange land

Standarden ble ferdigstilt i 2014, og ble raskt oversatt til engelsk. Siden den gang har akustikere i stadig flere land skaffet seg og bruker standarden. Under en internasjonal akustikk-konferanse i Amsterdam i september ble bl.a. det nye musikkonservatoriet i Melbourne presentert, og der har de lagt den norske standarden til grunn, bl.a. for romstørrelse og takhøyde. Og de er meget fornøyde.

Standard Norge holder oversikt over hvilke land standarden er spredt til, og listen er svært imponerende. Mest eksotisk på listen er kanskje Mongolia, men andre land i Asia er kanskje mer viktigere - Japan, Korea og New Zealand. Standarden er som sagt brukt i Australia, og Brasil og USA er andre land som står på listen, i tillegg til en rekke europeiske land: Belgia, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Irland, Italia, Nederland, Polen, Sveits og Storbritannia. Samt alle de nordiske landene, Sverige, Finland, Danmark, Island og også til Færøyene.

ISRA-konferansen 2019 i Amsterdam (International Symposium on Room Acoustics) kom flere akustikere bort til både leder for arbeidsgruppen og Iiris Turunen-Rindel fra Standard Norge og fortalte om sin interesse og at standarden dekker et behov som ikke er fanget opp gjennom andre internasjonale standarder - og det er heller ikke nasjonale standarder på dette feltet.

ISO-standard under utvikling

En arbeidsgruppe med daglig leder i Akershus musikkråd Jon G. Olsen som leder er i ferd med å videreutvikle den norske NS-standarden til en internasjonal ISO-standard. Arbeidet startet opp i fjor høst, og er i god gjenge. Dette vil gi musikere og musikkutøvere over enda større del av verden bedre øvingslokaler og øvingsrom på sikt.

- For oss i Norge er det minst like viktig at arbeidet gir økt fokus på viktigheten av gode øvingsrom, og viktigheten av at rommet er egnet til den musikken som utøves i rommet, sier Jon G. Olsen i en kommentar.

De aller viktigste prinsippene i den norske standarden, inndelingen i tre musikksjangre (akustisk lydsvak, akustisk lydsterk og forsterket musikk) og viktigheten av tilstrekkelig romvolum, er allerede akseptert som grunnlag for arbeidet med ISO-standarden.

Gode øvingslokaler viktig for alle musikkutøvere

Et godt øvingslokale er helt sentralt for alle som spiller og synger musikk. Vi vet at det er over 50 millioner korsangere i Europa som hver uke møter opp i sitt øvingslokale for å synge, og det er også mange millioner blåsere og strykere som spiller i korps, orkestre og storband - for ikke å glemme alle som spiller i mindre band og musikkgrupper. Bare i Norge er det over 10.000 rom der det spilles eller synges hver uke, og vi vet at dessverre er 85% av disse rommene ikke egnet til den bruk de faktisk har. Når vi samtidig vet at et bedre lokale gir økt kvalitet, rekruttering og trivsel er det stort potensiale for forbedring - og det er lite som tyder på at situasjonen er som veldig mye bedre i andre land.

- Vårt håp er at en ISO-standard vil sette gode øvingslokaler på kartet i musikkverden og i byggebransjen, og bidra til at flere får en bedre hverdag i øvingslokalet, enten de er profesjonelle eller amatører. Og at musikklivet på den måten skal yre og gro i årene som kommer, sier Jon G. Olsen i en sluttkommentar.

Melbourne Conservatorium Music

Musikkonservatoriet i Melbourne

Musikkonservatoriet i Melbourne har brukt NS8178

Det internasjonalt meget velrenommerte akustikkfirmaet Marshall Day acoustics har brukt NS 8178 i planleggingen av det nye musikkonservatoriet i Melbourne. Samarbeidet med arktitektene i John Wardle Architect tok utgangspunkt i dimensjoneringene i NS 8178, og tilbakemeldingene er at dette ga et godt grunnlag for utviklingen av huset.