Nyheter  Tirsdag 8. november 2022

Ny tilskuddsordning i Trondheim kommune - dekning av egenandel

Har du fått tilskudd eller skal du søke tilskudd fra Kulturrom eller andre statlige tilskuddsordninger? Kommunen kan hjelpe deg med å dekke egenandelen.

Trondheim kommune gir tilskudd til egenandel når staten gir tilskudd til investeringer, innkjøp av utstyr og lignende. Ikke-kommunale* kunst- og kulturaktører som mottar tilskudd fra statlige instanser der det kreves at man selv stiller med en egenandel for å kunne motta hele tilskuddet, kan nå søke om dekning av deler av egenandelen fra Trondheim kommune.

Egenandelsstøtte