Nyheter  Tirsdag 13. april 2021

Åpner for fritidsaktiviteter for barn og voksne

Regjeringen starter på første trinn i gjenåpningsplanen fredag 16. april. Kulturlivet blir endelig likestilt med idretten, og det åpnes for fritidsaktiviteter for både barn og voksne. En gledelig nyhet!

Gjennom hele pandemien har idretten blitt prioritert fremfor musikkfrivilligheten. Mens idretten har blitt særbehandlet, har musikkfrivilligheten blitt oversett hver gang de nasjonale retningslinjene har blitt oppdatert.

Tidligere i april uttalte styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, at han er skuffet over at breddekulturen forblir glemt av regjeringen. – Så snart det blir tillatt å trene innendørs må det også tillates å holde øvelser. Det er ingen logikk i at håndballturneringen skal kunne gjennomføres den samme helga som korpsstevnet må avlyses, sa Borgundvaag.

Lettelser for unge og voksne fra fredag

Barn og unge under 20 år kan øve og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og det åpnes for at voksne kan begynne å øve igjen i grupper på inntil ti personer. Under kan du lese de nye nasjonale retningslinjene for fritidsaktiviteter.

Idretts- og fritidsaktiviteter

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. (Nytt)
  • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
  • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
  • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
  • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

De viktigste retningslinjene for arrangementer inne og ute

  • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
  • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
  • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

Resten av Regjeringens pressemelding finner du her.

Vi minner om at kommuner med høyt smittetrykk har lokale tiltak, og kan avvike fra de nye nasjonale retningslinjene.

Regjeringen oppgir at man må kunne holde minst én meter avstand. I såkalte røde kommuner er det anbefalt en avstand på minimum to meter.

Vår anbefaling er å forholde seg til vår smittevernveileder for musikkøvelser, når de nasjonale bestemmelsene ikke er strengere. Dermed bør det være to meter i front og halvannen meter til siden mellom hver musikant.

Det er også viktig å ha tilstrekkelig ventilasjon i øvingslokalet. Det betyr at dere må lufte jevnlig og tilstrekkelig i øvingslokalet, og/eller sikre at ventilasjon er påskrudd. Varmepumper sirkulerer kun luften i rommet og vil ikke gi tilstrekkelig ventilasjon.

Smittevern for musikkøvelser