Nyheter  Tirsdag 30. mars 2021

250.000 medlemmer fortviler – myndighetene svarer ikke på Norsk musikkråds henvendelser

Norsk musikkråd har nå gått til det skrittet å sende et åpent brev til Abid Raja. Samtidig spør styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag: – Hvorfor gis idretten særbehandling? Nå er situasjonen alvorlig for våre 250.000 medlemmer og Regjeringen svarer ikke engang på våre henvendelser, sier han.

Image00122
Spill av video

Norsk musikkråd vil ha et snarlig møte med Kulturministeren og myndighetene. I et åpent brev til myndighetene skriver de:

«Stimuleringsordningen er viktig og relevant for mange, men for store deler av det frivillige musikklivet er innretningen kritisk feil. Den vil ikke gi oss noen mulighet for å generere helt nødvendige inntekter slik at de kan fortsette med opplæringen av barn, ungdom og voksne.»

Men en ting forstår ikke styreleder Borgundvaag:

– Hvorfor får idretten hele tiden særbehandling av myndighetene? Vi er over 6500 musikklag i vår organisasjon, med både kor, korps og orkestre. Vårt arbeid er ekstremt viktig for lokalsamfunn over hele landet. Ja, vi får ikke engang svar på brev vi sender til Regjeringen, forteller styrelederen som presiserer at han ikke er irritert på idrettsbevegelsen, men på myndighetene.

– Dette går ut over rekrutteringen. Musikere og lag er fortvilet. Frafallet er stort og vi må ha penger og dialog, sier Borgundvaag. Han har laget en video til Erna Solberg, Bent Høie og Abid Raja. I denne videoen kommer frustrasjonen på vegne av 250.000 medlemmer til syne.

Rekrutteringen til musikklivet står i fare

– Mange står nå med ryggen mot veggen. Situasjonen er alvorlig, sier Borgundvaag og fortsetter:

– Det er en fortvilet situasjon. Korpsene, og da særlig skolekorpsene, er helt avgjørende for rekrutteringen. Faktum er at det i fremtiden kan spøke for våre musikalske nasjonalskatter, selv Gardemusikken vil lide fremover. Alle forsvarets profesjonelle musikkorps kommer til å slite. Men også Kringkastingsorkesteret, Oslo-Filharmonien og de andre profesjonelle miljøene musikklagene våre rekrutterer til, vil få alvorlige rekrutteringsproblemer i årene som kommer, sier Borgundvaag som presiserer følgende:

– Vi støtter smitteverntiltakene fullt ut. Men skal vi beholde de profesjonelle kreftene fremover, må vi ha hjelp nå.

Ikke mulig å hente inn vårens tapte inntekter til høsten

Bjarne Dæhli, generalsekretær i Musikkrådet forteller at svært mange kor, korps og orkestre er i en særstilling når det kommer til finansieringsmodell.

– Inntekter fra loppemarkeder, basarer, dugnader, oppdrag for andre og bingoinntekter er en svært viktig del av musikkøkonomien på våren. Store deler av konsertinntektene forsvant i fjor høst. Vi kan ikke utsette vårens tapte inntekter til høsten i år også, sier han.

– Nå har vi i praksis hatt et nasjonalt aktivitetsforbud siden 4. januar. Regjeringen har lagt frem en stimuleringsordning som i utgangspunktet er positiv, men det er ikke mulig å stimulere til aktivitet samtidig som all aktivitet skal vente. Da er det kun kompensasjon for bortfalte inntekter som kan berge driften. Husk at alle de julekonsertene som korene skulle hatt før jul, også ble avlyst, sier han.

– Ordningen som Regjeringen har etablert for å komme seg gjennom dette halvåret, bommer på mål, avslutter Dæhli.

Les vår henvendelse til Abid Raja Les vår henvendelse til Bent Høie