Nyheter  Fredag 23. oktober 2020

ISO-standard for akustikk nærmer seg

Nok en milepæl er nådd i arbeidet med en ISO-standard for akustikk i øverom. Den internasjonale arbeidsgruppen ledet av Jon G. Olsen fra Akershus musikkråd la 16. oktober fram sitt forslag. Det sendes nå på avstemming til land verden over med svarefrist 6. januar 2021.
- Dette er en gledens dag, og jeg er spesielt glad for at mye av det vi har gjort i Norge har kommet med i det endelige forslaget, sier Jon G. i en entusiastisk kommentar.

Jon G Olsen ISO

Daglig leder Jon G. Olsen fra Akershus musikkråd.

ENDELIG! Etter to års arbeid legges forslaget til ny internasjonal standard for akustikk i musikkøverom fram. Det siste møtet vi rakk for koronaepidemien slo til var en todagers workkshop og arbeidsmøte i Oslo i februar. Da ble også flere lokaler på Romerike besøkt som et ledd i forberedelsene til selve arbeidsmøtet. - Da falt mange viktige brikker på plass, og selv om koronasituasjonen har gitt oss ekstra utfordringer i innspurten er jeg glad for at vi nå ser ut til å nærme oss målet, sier Olsen videre.

Omfattende arbeid

Det ligger mye arbeid bak utviklingen av en slik ISO-standard, men når den til slutt blir vedtatt kan den bli et meget verdifullt hjelpemiddel i arbeidet med å få bedre øvingslokaler - både i Norge og i andre land. En ISO-standard er kvalitetsuttrykk og hvis man bruker standarden riktig oppnår man mange fordeler og mer egnede lokaler. Ikke minst er forslaget tydelig på hvilke størrelser og dimensjoner man trenger for å få egnede akustiske forhold i øverommet. Dette er spesielt viktig for nye byggeprosjekter for å finne fram til den romstørrelsen man har behov for ut når man legger inn sine prioriterte bruksområder og antall utøvere.

Norsk arbeid er lagt til grunn

Det arbeidet som er gjort i Norge, bl.a. gjennom utviklingen av Norsk Standard NS817:2015 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse og 5 års erfaring med denne, er i stor grad lagt til grunn også i det endelige forslaget fra ISO. Hovedprinsippene med å dele musikklivet inn i tre sjangre (lydsvak, lydsterk og forsterket musikk), og inndeling av rom avhengig av antall utøvere er beholdt. De norske kriteriene har blitt kvalitetssikret og noe justert ut fra arbeidsgruppens kompetanse og erfaringene etter 5 års bruk av den norske standarden.

Fortsatt en del arbeid som gjenstår

Det som nå skjer etter at arbeidsgruppen nå har lagt fram sin innstilling (DIS, Draft International Standard) er at forslaget er sendt på høring og avstemming med svarfrist 6. januar 2021. Arbeidsgruppen skal så svare på de kommentarene som kommer inn, evt justere utkastet før det sendes ut til avsluttende avstemming (FDIS, Final Draft International Standard), med 2 måneders frist for å avgi stemme. Deretter gjenstår noe avsluttende arbeid, oversettelser etc slik at det sannsynlige nå er at standarden kan publiseres før eller rundt sommeren 2021.