Nyheter  Fredag 20. november 2020

Nedstenging høst: Hvordan rapporterer vi nå?

Grunnet den ekstraordinære situasjonen, ønsker vi at dere også i høstsemesteret rapporterer på samme måte som i vår.

Paper 3033204 1280

1. Registrer kurset i KursAdmin (hvis du ikke har gjort det allerede) med startdato og sluttdato (sluttdato må være i 2020). Husk repertoarliste!

2. Registrer de gjennomførte kurstimene, både de fysiske og evt digitale timer. IKKE registrer frammøte på dagene som ble avlyst.

3. Registrer timer som «timer med lærer» og/eller «timer uten lærer», IKKE som «timer online».

4. Registrert deltakere og frammøte på kurset. Avslutt kurset på vanlig måte når kurset er slutt.

E-læring

Vi er imponert over alle de gode digitale initiativene som tas der ute for å bruke timene til læring sammen på tross av situasjonen.

Kunnskapsdepartementet har vedtatt at timer gjennomført over nett kan registreres, så fremt alle kursdeltakerne er pålogget samtidig. Gjennomfører dere øvelser på en slik måte, kan disse timene registreres på kurset.

Vi har også fått muligheten til å gi tilskudd til kortere kurs med minst 4 kurstimer, dette åpner for nye muligheter.

Elektroniske timer krever instruktør/lærer. Det betyr at bandøvelser, stemmegruppeøvelser og andre kurs uten lærer faller utenfor unntaket fra forskriften. Kravet om samtidighet gjelder også for digitale kursopplegg. Dette betyr at alle som skal registreres som deltakere må ha vært på i den digitale plattformen samtidig.

Dispensasjon

På grunn av de spesielle omstendighetene vil vi kunne gi dispensasjon slik at kurs kan godkjennes med så lite som én deltaker (på kurs med lærer). Søk dispensasjon her.

4-timers kurs

For hele 2020 vil vi kunne godkjenne kurs med en varighet på kun fire timer. Alle studieplaner for kor, band, korps og orkester er oppdatert og tilpasset en varighet på fire timer.

Temaside om koronaviruset