Nyheter  Onsdag 25. januar 2023

Søk KOMP midler nå

Det er nå mulig å søke støtte hos KOMP. Ordningen gir støtte til kursvirksomhet og andre kompetansehevende tiltak for musikere og arrangører innenfor det rytmiske feltet.

Musikk komp

KOMP gir støtte til kursvirksomhet og andre kompetansehevende tiltak for musikere og arrangører innenfor det rytmiske feltet. Søknadsfrist 25. februar 2023.

Les mer om KOMP Opprett bruker og søk her