Nyheter  Tirsdag 5. november 2019

Søk KOMP midler

KOMP gir støtte til kursvirksomhet og andre kompetansehevende tiltak for musikere og arrangører innenfor det rytmiske feltet. Søknadsskjema blir tilgjengelig 1. desember

Musikk komp

KOMP gir støtte til kursvirksomhet og andre kompetansehevende tiltak for musikere og arrangører innenfor det rytmiske feltet. Søknadsskjema blir tilgjengelig 1. desember

Les mer og søk KOMP