Nyheter  Torsdag 18. november 2021

Invitasjon til infomøte om etablering av lokalt musikkråd

Sted: Festiviteten, Kristiansund. Tid: 9. des, 18:00

Møre og Romsdal musikkråd inviterer alle lag, grupper, kor, korps og band til info- og dialogmøte om lokalt musikkråd.

Festiviteten v3

Et lokalt musikkråd er en sammenslutning av musikklagene i kommunen og skal jobbe for gode forhold for musikklivet i kommunen og fungere som et felles talerør overfor politikere og myndigheter. Musikkrådet vil være et lokalt ledd av Møre og Romsdal musikkråd (MRm) som igjen er et regionalt ledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. På landsbasis er rundt 40 musikkorganisasjoner medlemmer med over 260 000 medlemskap. Møre og Romsdal musikkråd inviterer alle musikklag, grupper, kor, korps og band til informasjonsmøte om etablering av lokale musikkråd i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla, Aure og Hustadvika i Festiviteten 09.des kl. 18:00. Hvert lag/gruppe/band oppfordres til å sende 1-2 personer.

Program for møtet:

Samspill mellom kommune og det lokale musikkråd
ved styreleder i Møre og Romsdal musikkråd, Nils-Gunnar Solli

Styrking av kulturlivet i Kristiansund (Normoria)
ved Kristiansund kommune, kultursjef Eigunn Stav Sætre

Musikklokaler – Lydforhold en viktig rammebetingelse
ved daglig leder i Møre og Romsdal musikkråd, Jonas Høgseth

Relevante støtteordninger for musikklivet
ved daglig leder i Møre og Romsdal musikkråd, Jonas Høgseth

Dialog / Spørsmål

Valg av interimsstyre
(det vil bli lagt frem et forslag med forespurte kandidater)

Påmelding

Frist for påmelding 08.des