UKM

Møre og Romsdal musikkråd har siden 2002 driftet UKM Møre og Romsdal på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkeskommunen har nå fra siste halvdel av 2019 overtatt ansvaret og musikkrådet har dermed ikke noe relasjon til arbeidet med UKM.