UKM

Møre og Romsdal musikkråd har siden 2002 driftet UKM Møre og Romsdal på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkeskommunen tok i 2019 over driftsansvaret, og i dag er musikkrådet involvert som tjenesteleverandør til UKM fylkesfestivalen. Vår kjernekompetanse som tjenesteleverandør innebærer roller innenfor kulturbransjen som produsent, mentor (musikk og produksjon) og rådgiving innenfor scenetekniske løsninger.