Retten til gratis undervisningslokaler

Om retten til gratis undervisningslokaler for kurs med opplæringstilskudd.

Alle som har kurs med opplæringstilskudd og som er medlem av en studieorganisasjon, har rett til gratis undervisningslokaler.

VOFO har utarbeidet en mal man kan benytte overfor skolen hvis det oppstår problemer med dette. Som vedlegg er det også tilgjengeliggjort et skriv fra Kunnskapsdepartementet.

Begge deler ligger ute her.https://www.vofo.no/om-vofo/nyheter/rett-til-gratis-undervisningslokaler/

Vi håper det kan være et nyttig verktøy og at dette kan bidra til mer aktivitet og bedre rammevilkår for lag og organisasjoner.

Mal informasjonsskriv