Kartlegging av kulturlokaler

Kulturalliansen har, i samarbeid med Norsk musikkråd og Kulturrom, tatt initiativ til et prosjekt som muliggjør en omfattende kartlegging av kulturlokaler. Møre og Romsdal musikkråd er i gang med å få kommunene med på dette arbeidet og her finner du informasjon om tiltaket.

Hovedmålet for prosjektet er å gi kunnskap om lokaler som brukes til kulturformål – hvem som eier de, hvem som bruker de, og hvorvidt de er egnet til den bruken de har. Med det nye kartleggingsverktøyet skal de viktigste opplysningene om lokalene registreres og sees i sammenheng.

Informasjon som blir hentet inn i prosjektet blir lagret i en offentlig tilgjengelig database som vil være til nytte for alle som har behov for å bruke informasjonen.

Kommuner og kulturaktører inviteres derfor til å gå sammen med de frivillige kulturorganisasjonene om å gjennomføre kartlegginger lokalt i sin kommune.

Ta kontakt med oss for å melde interesse og for å komme i gang med arbeidet med kartlegging av kulturlokaler.

De som ønsker å gjennomføre dette arbeidet vil få tilbud om et rammetilskudd, både fra Kulturalliansen og Møre og Romsdal musikkråd. Størrelsen på tilskudd bestemmes iht. en egen indeks for hver enkelt kommune.

Se vår generelle invitasjon og informasjon om kartleggingsprosjektet her: Invitasjon til kartlegging av kulturlokaler

Se ellers kulturalliansen.no/kulturlokaler for mer informasjon

Invitasjon til kartlegging av kulturlokaler Møre og Romsdal